Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Förskola och barnomsorg

Förskola och barnomsorg

Barnomsorg är det samlade begreppet för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. För barnen är barnomsorgen den plats som ger trygghet, lek och utvecklingsmöjligheter utanför hemmet.

Förskola

Förskolan är till för barn från och med ett års ålder. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Vi tillämpar syskonförtur, det vill säga att syskon har förtur till plats på samma förskola.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuder vi avgiftsfri allmän förskola med 15 timmar per vecka, till alla barn. 

Pedagogisk omsorg

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg och ett alternativ till förskola, där dagbarnvårdare tar emot barn i sina egna hem. 

Fritidshem

Fritidshem är till för barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. 

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Om du arbetar på obekväm arbetstid, det vill säga att du har barn med behov av omsorg på kvällar, nätter och helger har du förtur till avdelningen Stjärnan på förskolan Galaxen.

Senast kontrollerad: 2021-04-14.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier