Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kontakta oss

Kontakta oss

Kommunhusets entré med blå soffor
Ring till oss

Kommunens växel når du på telefon 0499-17000. Se öppettider till kommunens administrativa kontor och olika verksamheter.

Du kan också ringa röststyrd telefonist på telefon 0499-17999, och säga namnet på den du söker.

Längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till flera av kommunens politiker och tjänstemän.

Besök oss

Teletal 

Teletal är en kostnadsfri tjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. En tolk följer med i samtalet och kan förklara och föra minnesanteckningar.

Teletal tolkar endast det svenska språket.

För mer information, ring 020-22 11 44 eller se teletal.se.

Besöksadressen till kommunhuset är Kvarngatan 2, 383 32 Mönsterås.

Skicka brev till oss

Postadressen till Mönsterås kommun är Box 54,
383 22 Mönsterås.

Märk kuvertet med den förvaltning eller avdelning brevet ska till.

Skicka e-post till oss

Vill du skicka e-post till kommunens personal, så består adresserna i de flesta fall av förnamn.efternamn@monsteras.se (utan åäö). Du kan också använda de e-postformulär som finns på hemsidan.

Kontaktuppgifter för press och media

Telefon 0499-172 00

Nummerpresentatörer

Mönsterås kommuns telefoner har ofta nummerpresentatörer. Det innebär att ditt telefonnummer visas då du ringer ett kommunnummer eller till kommunens växel. Vill du vara anonym ska du knappa in #31# innan du slår det nummer du ska ringa till. Då visas inte ditt telefonnummer.

Kontaktuppgifter och telefonnummer

Barn- & utbildningsförvaltning

Miljökontoret

 

Kommunledningskontor

Socialförvaltning

Nämnder

Kultur- och fritidsförvaltning

Teknisk förvaltning

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningskontor
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
Postadress: Box 54, 383 22 Mönsterås

Anita Törnqvist

Rektor för Fliserydsskolan och Fliseryds föskola
Tel: 0491-922 59
Skicka e-post till: Anita Törnqvist

 
Annelie Holmvall

Rektor för Tillingeskolan och förskolechef för Skutan
Tel: 0499-179 51
Skicka e-post till: Annelie Holmvall

 
Annika Kristiansson

Förskolechef för Blanka Ängars och Eken
Tel: 0499-17197
Skicka e-post till: Annika Kristiansson

 
Camilla Werner

Rektor för Musik och Kulturskolan
Tel: 0499-171 94
Skicka e-post till: Camilla Werner

 
Carina Jacobsson

Förskolechef för Blåklockan, Lammet, Oknö Naturförskola och Familjedaghem i Mönsterås
Tel: 0499-178 66
Skicka e-post till: Carina Jacobsson

 
Daniel Svensson

Rektor för Krungårdsskolan Förskoleklass - 6
Tel: 0499-176 02
Skicka e-post till: Daniel Svensson

 
Emma Magnusson

Rektor för Mönsteråsgymnasiet - IM program och Komvux
Tel: 0499-175 22
Skicka e-post till: Emma Magnusson

 
Hanna Borrie-Svensson

Rektor för Ljungnässkolan
Tel: 0499-172 35
Skicka e-post till: Hanna Borrie-Svensson

 
Jennie Wahlström

Förskolechef för Blomman,Loket och Familjedaghem i Blomstermåla
Tel: 0499-177 68
Skicka e-post till: Jennie Wahlström

 
Jenny Alvunger

Rektor för Mönsteråsgymnasiet - nationella program
Tel: 0499- 175 23
Skicka e-post till: Jenny Alvunger

 
Kristina Nyman

Administratör
Tel: 0499-171 07

 
Liselotte Byström

Förvaltningssekreterare
Tel: 0499-171 96

 
Ove Nyblom

Rektor för Alsteråskolan och Skytteanska skolan
Tel: 0499-177 09
Skicka e-post till: Ove Nyblom

 
Pauline Selberg

Barnomsorgsadministratör
Tel: 0499-174 08
Skicka e-post till: Pauline Selberg

 
Per Nilsson Ekholm

Rektor för Krungårdsskolan 7-9 och Särskolan
Tel: 0499-176 01
Skicka e-post till: Per Nilsson Ekholm

 
Rigmor Berndtsson

Förskolechef för Galaxen, Kometen och Öppna förskolan Regnbågen
Tel: 0499-178 90
Skicka e-post till: Rigmor Berndtsson

 
Therése Stenberg

Utvecklingsledare
Tel: 0499-179 97

 
Torbjörn Sandebäck

Utredningssekreterare
Tel: 0499-171 92

 
Yvonne Håkansson

Rektor för Mölstadskolan
Tel: 0499-178 93
Skicka e-post till: Yvonne Håkansson

 

Kommunfullmäktige

Agnetha Landberg (C)

2:e vice ordförande
Tel: 0491-960 57
Mobil: 070-259 86 15
Skicka e-post till: Agnetha Landberg (C)

 
Jens Robertsson (C)

Ordförande
Tel: 0499-142 40
Mobil: 070-578 42 29
Skicka e-post till: Jens Robertsson (C)

 

Kommunledningskontoret

Förvaltningskontor
Besöksadress: Kommunhuset, Kvarngatan 2, våning 2
Postadress: Box 54, 383 22 Mönsterås

Angelica Bolldén

Informatör
Tel: 0499-171 23

 
Annika Olsson

Kommunikatör
Tel: 0499-171 33

 
Cecilia Drehmer

Arbetsmarknadschef
Tel: 0499-171 32

 
David Zedig

Personalutvecklare
Tel: 0499-171 42
Skicka e-post till: David Zedig

 
Eva Karlsson

Bredbandssamordnare på Stadsnät
Tel: 0499-170 50

 
Fredrik Sandqvist

Kris- och beredskapssamordnare
Tel: 0499-172 00

 
Frida Welin

Kommunsekreterare
Tel: 0499-171 20

 
Lena Fermskog

Administratör på Stadsnät
Tel: 0499-17050

 
 
Marita Eriksson

Personalutvecklare (heltidsresan, rekrytering)
Tel: 0499-171 31

 
Merja Öhlin

Administratör på Stadsnät
Tel: 0499-170 50

 
Monica Kling

Personalutvecklare
Tel: 0499-171 71

 
Regina Jonsson

Servicecenterchef
Tel: 0499-179 80
Skicka e-post till: Regina Jonsson

 

Kommunstyrelsen

Anders Johansson (C)

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd
Tel: 0499-171 01
Skicka e-post till: Anders Johansson (C)

 
Jens Robertsson (C)

2:e vice ordförande
Tel: 0499-142 40
Mobil: 070-578 42 29
Skicka e-post till: Jens Robertsson (C)

 
Robert Rapakko (S)

1:e vice ordförande
Tel: 0499-170 45
Mobil: 072-248 70 45
Skicka e-post till: Robert Rapakko (S)

 

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningskontor

Kultur- och fritidsförvaltningen finns i biblioteket i Mönsterås.
Besöksadress: Norra Tingsgatan 5, Mönsterås.
Postadress: Box 54, 383 22 Mönsterås

Oscar Ekstam

Föreningskonsulent/Fritidskontoret
Tel: 0499-179 85

 
Patrik Byström

Kultur- och bibliotekschef
Tel: 0499-17210
Skicka e-post till: Patrik Byström

 

Miljökontoret

Förvaltningskontor
Besöksadress: Kommunhuset, Kvarngatan 2, våning 2
Postadress: Box 54, 383 22 Mönsterås

Anneli Nielsen

Miljöchef
Tel: 0499-171 49
Fax: 0499-179 00
Skicka e-post till: Anneli Nielsen

 
Christine Dahlgren

Miljöinspektör
Tel: 0499-171 52

 
Dag Hansson

Miljöinspektör
Tel: 0491-292 82

 
Emma Aminder

Miljöinspektör
Tel: 0499-171 53

 
Fredric Johansson

Miljöinspektör
Tel: 0499-171 47

 
Joakim Holm

Projektledare
Tel: 0499-171 48

 
Malin Lindström

Miljöhandläggare
Tel: 0499-171 50

 
Monica Karlsson

Assistent
Tel: 0499-171 51
Fax: 0499-179 00

 

Socialförvaltningen

Postadress: Box 54, 383 22 Mönsterås

Alma Eriksson

Enhetschef för hemtjänst Blomstermåla och Timmernabben
Tel: 0499-177 42
Skicka e-post till: Alma Eriksson

 
Ana Becovic

1:e socialsekreterare för barn- och ungdomsenheten för barn 0-12 år
Tel: 0499-178 46
Fax: 0499-179 04
Skicka e-post till: Ana Becovic

 
Angelica Lindh

Enhetschef för Prästkullen och södra hemtjänsten Älgerum
Tel: 0499-173 04

 
Anita Granström

Enhetschef Biståndsenheten, samordnare omsorg
Tel: 0499-170 10
Skicka e-post till: Anita Granström

 
Anna-Lena Blomberg

Utvecklingssamordnare
Tel: 0499-179 57
Skicka e-post till: Anna-Lena Blomberg

 
Annika Svendsby

Administrativ handläggare
Tel: 0499-178 22
Skicka e-post till: Annika Svendsby

 
Carina Boberg

Assistent
Tel: 0499-178 19
Fax: 0499-179 04
Skicka e-post till: Carina Boberg

 
Carole Rehn

Assistent
Tel: 0499-178 23
Skicka e-post till: Carole Rehn

 
Cecilia Danielsson

Enhetschef för gruppbostäder
Tel: 0499-178 65
Skicka e-post till: Cecilia Danielsson

 
Christina Samuelsson

Socialchef
Tel: 0499-171 03

 
Elisabet Gustafsson

Individ- och familjeomsorgschef
Tel: 0499-178 13
Fax: 0499-179 04
Skicka e-post till: Elisabet Gustafsson

 
Else-Britt Gustavsson

Enhetschef för Åshaga
Tel: 0499-172 17
Skicka e-post till: Else-Britt Gustavsson

 
Giedre Dennerporth

Enhetschef för Smörblomman
Tel: 0499-174 02
Skicka e-post till: Giedre Dennerporth

 
Inger Du Rietz

Enhetschef för hemtjänst norra Mönsterås
Tel: 0499-173 02
Skicka e-post till: Inger Du Rietz

 
Jeanette Stenström

1:e socialsekreterare för vuxenenheten
Tel: 0499-178 54
Fax: 0499-179 04
Skicka e-post till: Jeanette Stenström

 
Jenny Ljungman

Enhetschef för boendestöd och kontaktgrupp
Tel: 0499-170 20
Skicka e-post till: Jenny Ljungman

 
Johanna Hallström

Områdeschef för omsorg om personer med funktionsnedsättning
Tel: 0499-178 61
Skicka e-post till: Johanna Hallström

 
Karin Gustavsson

Enhetschef för äldreomsorgens bemanningsenheten, personalpooler, rekrytering och samordning av praktikplatser
Tel: 0499-170 24
Skicka e-post till: Karin Gustavsson

 
Kerstin Bergstedt

Enhetschef för personliga assistenter
Tel: 0499-178 21
Skicka e-post till: Kerstin Bergstedt

 
Linn Nilsson

Enhetschef för rehabenheten
Tel: 0499-170 36
Skicka e-post till: Linn Nilsson

 
Lizette Silveräng

Enhetschef för Allégården, Solgården, Träffpunkter och Anhörigstödet
Tel: 0499-179 61
Skicka e-post till: Lizette Silveräng

 
Louise Mangotsson

1:e socialsekreterare för barn- och ungdomsenheten för barn och unga 13-18 år
Tel: 0499- 178 44
Fax: 0499-179 04
Skicka e-post till: Louise Mangotsson

 
Madeleine Bjurelid

Enhetschef för Ljungnäs och södra hemtjänsten
Tel: 0499-177 44
Skicka e-post till: Madeleine Bjurelid

 
Malin Hansen

Enhetschef för servicebostäder och gruppbostäder
Tel: 0499-174 06
Skicka e-post till: Malin Hansen

 
Malin Simonsson

Utredningssekreterare
Tel: 0499-178 03
Fax: 0499-179 04
Skicka e-post till: Malin Simonsson

 
Maria Lindgren

Handläggare
Tel: 0499-171 02
Skicka e-post till: Maria Lindgren

 
Marie Simonsson

Enhetschef Ekåsa och Fliseryd hemtjänst
Tel: 0499-176 44
Skicka e-post till: Marie Simonsson

 
Mathias Aineström

Enhetschef för personliga assistenter
Tel: 0499-178 20
Skicka e-post till: Mathias Aineström

 
Pauline Ottosson

Enhetschef för sjuksköterskor inom hälso-och sjukvård
Tel: 0499-173 65
Skicka e-post till: Pauline Ottosson

 
Sofie Modée

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0499-173 75
Skicka e-post till: Sofie Modée

 
Terese Stenander

Enhetschef för korttidsverksamhet, korttidstillsyn, stödfamilj, familjehem och daglig verksamhet
Tel: 0499-178 35
Skicka e-post till: Terese Stenander

 
Ulrika Axelsson

Enhetschef för Torshaga
Tel: 0499-177 50
Skicka e-post till: Ulrika Axelsson

 

Tekniska förvaltningen

Förvaltningskontor
Besöksadress: Kommunhuset, Kvarngatan 2, våning 3
Postadress: Box 54, 383 22 Mönsterås

Anette Elmgren-Petersson

Servicechef
Tel: 0499-174 31
Mobil: 070-551 71 32
Fax: 0499-179 02
Skicka e-post till: Anette Elmgren-Petersson

 
Anne-Maj Gardstig

Samordnare
Tel: 0499-171 86

 
Astrid Steen

Arkitekt
Tel: 0499-17975

 
Charlotte Piggott

Planarkitekt
Tel: 0499-179 93

 
Elin Petersson

Bygglovshandläggare
Tel: 0499-171 61

 
Erica Williamsson

Assistent
Tel: 0499-173 10

 
Erik Innerstedt

Gatuingenjör
Tel: 0499-171 65

 
Frida Emtorp

Planarkitekt (Föräldraledig)

 
Henrik Eriksson

Plan- och byggchef
Tel: 0499-171 56
Skicka e-post till: Henrik Eriksson

 
Håkan Johansson

Mät- och kartingenjör
Tel: 0499-171 63

 
Ingemar Idh

Räddningschef
Tel: 0499-173 23
Skicka e-post till: Ingemar Idh

 
Jasmin Dzafic

Teknisk assistent
Tel: 0499-173 80

 
Jonas Hagström

Kart- och GIS-ingenjör
Tel: 0499-171 80

 
Kamal Eliassi

Byggnadsinspektör
Tel: 0499-179 96

 
Kent Andersson

Arbetsledare
Tel: 0499-174 73

 
Lana Österholm

Administratör, hyreskontrakt, nycklar, felanmälan fastigheter
Tel: 0499-17184
Skicka e-post till: Lana Österholm

 
Lars Petersson

Fastighetsingenjör
Tel: 0499-171 81
Skicka e-post till: Lars Petersson

 
Lena Simonsson

Miljöingenjör
Tel: 0499-179 89

 
Louise Sanderhem

Administratör
Tel: 0499-171 72
Fax: 0499-17902

 
Magnus Skyttemo

Brandinspektör
Tel: 0499-173 24

 
Maria Pedersen

Biträdande servicechef
Tel: 0499-171 77
Mobil: 070-55 17 177
Skicka e-post till: Maria Pedersen

 
Martina Kleregård

Planarkitekt
Tel: 0499-171 58

 
Mattias Gustafsson

Underhållsingenjör
Tel: 0499-171 67

 
Niclas Svensson

Byggnadsingenjör
Tel: 0499-171 83

 
Nina Wallenberg

Administrativ handläggare
Tel: 0499-171 59

 
Oskar Nylander

Byggnadsinspektör
Tel: 0499-171 57

 
Oskar Olsson

Landskapsingenjör
Tel: 0499-171 88

 
Ronnie Björkström

Avdelningschef teknisk service
Tel: 0499-179 88
Skicka e-post till: Ronnie Björkström

 
Thomas Nilsson

Teknisk chef
Tel: 0499-17170
Skicka e-post till: Thomas Nilsson

 
Torgny Kratz

Exploateringsingenjör
Tel: 0499-171 62

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier