Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Politik och nämnder » Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. 

Fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell betydelse eller annan större vikt för kommunen, främst

 1. mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 2. nämndernas organisation och verksamhetsformer
 3. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 4. val av revisorer och revisorsersättare,
 5. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 6. årsredovisning och ansvarsfrihet
 7. folkomröstning i kommunen
Mandatfördelning

Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter. Under mandatperioden 2018-2022, fördelar sig mandaten i kommunfullmäktige på följande sätt:

 • Centerpartiet 19
 • Moderaterna 3
 • Liberalerna 1
 • Kristdemokraterna 2
 • Socialdemokraterna 15
 • Vänsterpartiet 1
 • Sverigedemokraterna 8

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021

Kommunfullmäktige sammanträder 9-10 gånger per år, på måndagar klockan 18:30 (under juni, klockan 13:30) om inte annat anges.

 

 

 • 1 mars
 • 29 mars (bokslut)
 • 26 april
 • 24 maj
 • 14 juni (delår/budget)
 • 20 september
 • 25 oktober (delår)
 • 29 november (taxor)
 • 20 december (budget)
Senast kontrollerad: 2020-12-18.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier