Fritidshem, Ljungnässkolan

Ljungnässkolan har fyra fritidshemsavdelningar - Sydan, Nordan, Västan och Östan. Här går sammanlagt cirka 100 barn. Alla avdelningar ligger i anslutning till skolans huvudbyggnad.

I närområdet finns både asfaltsytor för olika bollspel, gröna ytor och trädkullar. Gångavståndet till Mönsteråsviken är en tillgång, framför allt sommartid.

Sydans fritidshem har öppet hela sommaren och tar då emot barn från andra fritidshem i närområdet.

Våra öppettider är mellan klockan 5.45 och 18.00 måndag till fredag. Vi samarbetar vid stängning och i viss mån under skollov.

Avdelningar

  • Avdelning Sydan, tel: 0499-174 19, 0703-80 74 19
  • Avdelning Nordan, tel: 0499-174 18, 0706-99 74 18
  • Avdelning Västan, tel: 0499-174 15,0709-70 74 15
  • Avdelning Östan, tel: 0499-174 15, 0707-51 74 14

Hitta hit

Avdelning Sydan

Kalmarsundsgatan, Mönsterås

Avdelning Nordan, Västan och Östan

Kaptensvägen, Mönsterås

Sidan granskad 6 juli 2022