Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Stöd till föreningar

Kommunen ger bidrag till fritidsföreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år.

För att få bidrag ska föreningen ha en policy inom ANDT (alkohol, narkotika, doping- och tobak) och trafik. Bidragen delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Ansökan görs på särskild blankett och skickas till fritidskontoret.

Sidan granskad 31 mars 2022