Gatubelysing

Gatubelysning skapar god trafikmiljö samt bidrar till trygghet och säkerhet på våra gator och torg och gång- och cykelvägar.

Mönsterås kommun har ansvaret för belysning längs kommunala gator och vägar. Drift och underhåll sköts av Ålem Energi Kraft AB.

Utmed Trafikverkets vägar ansvarar driftentreprenören som sköter Trafikverkets gatubelysning för underhållet och lagar lampor som är trasiga.

Felanmälan

Du kan anmäla fel på gatubelysningen via en e-tjänst eller ringa till kundtjänsten på Ålem Energi för att anmäla problem med gatubelysningen.

Alla stolpar är märkta med ett nummer. Notera gärna det i din felanmälan.

Sidan granskad 4 maj 2023