Riskobjekt

Verksamheter där det kan finnas risk för allvarliga kemikalieolyckor ska tillsammans med kommunen informera om vilka risker det kan innebära för omgivningen.

I Mönsterås kommun finns det två verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Information från respektive verksamhet hittar ni under länkarna nedan.

Sidan publicerades 23 juni 2021