Riskobjekt

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö klassas som farlig verksamhet. Farlig verksamhet som dessutom hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen, som handlar om åtgärder för att förebygga och begränsa konsekvenserna av allvarliga kemikalieolyckor.

Det finns farliga verksamheter i Mönsterås kommun som hanterar produkter där en brand eller ett utsläpp kan påverka människor och miljö i närheten. Verksamheter där det kan finnas risk för allvarliga kemikalieolyckor ska tillsammans med kommunen informera om vilka risker det kan innebära för omgivningen.

I Mönsterås kommun finns det två verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Information från respektive verksamhet hittar du nedan.

Sidan granskad 7 mars 2022