Att arbeta som deltidsbrandman

Att vara deltidsbrandman, eller räddningspersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för invånarna och företagen här i kommunen.

Som räddningspersonal i beredskap (RIB) är du anställd hos räddningstjänsten i Mönsterås, samtidigt som du har kvar din ordinarie arbetsgivare.

Du har beredskap, hemma eller på jobbet, sju dygn i månaden. När larmet går har du runt 5 minuter på dig att komma till stationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan. Det innebär att du behöver bo eller arbeta inom cirka 5 minuter från en av våra deltidsstationer.

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. I arbetsgruppen har alla sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löses uppgiften på egen hand, ibland behöver vi förstärkning av andra räddningstjänster eller stationer.

Att arbeta som RIB innebär en mängd fördelar samtidigt som du gör en viktig insats i samhället. Du får till exempel en omfattande utbildning i räddningstjänst där även sjukvård ingår. Du blir en del av ett arbetslag med ett gott kamratskap och en fin laganda.

Sidan granskad 7 mars 2022