Rekommendationer och information från myndigheter

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet och länkar till andra webbplatser där du kan läsa mer.

För att minska risken för smittspridning av covid-19 finns råd och rekommendationer som alla har ett ansvar för att följa.

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Vidta smittskyddsåtgärder om du träffar personer utanför din mindre krets. Det innebär att helst träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tid i små utrymmen.
  • Arbeta hemma om du har möjlighet.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om aktuella rekommendationer och allmänna råd

I Kalmar län gäller också en regional rekommendation om att använda munskydd på arbetsplatser upp till sju dagar efter det att arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede, om inte tillräckligt avstånd mellan medarbetare kan säkerställas.

Skydda dig själv och andra

Du kan själv undvika att föra vidare smittsamma sjukdomar.

  • Stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa, redan vid lindriga symtom. Testa dig om du har symtom.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Håll avstånd till andra personer, särskilt på platser där många samlas.
  • Hosta och nys i armvecket eller en pappersnäsduk för att inte sprida smittan.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur du kan undvika smittspridning

Information från ansvariga myndigheter

Statistik över smittspridningen av coronaviruset

Region Kalmar län uppdaterar siffrorna för utvecklingen om antal smittade i varje kommun dagligen, normalt vid klockan 11.20 varje dag.

Statistik över antal smittade, inlagda på sjukhus med mera i Region Kalmar län

Folkhälsomyndigheten sammanfattar smittspridningen i Sveriges kommuner. Sidan uppdateras tisdag till fredag med dagliga antal fall klockan 14 och uppdateras med veckodata med föregående veckas data på torsdagar. Du kan välja regional eller kommunvis statistik, olika länkar gäller för olika webbläsare.

Statistik över smittspridningen i Sveriges kommuner från Folkhälsomyndigheten

Sidan publicerades 17 juni 2021