Om förskole- och skolstängning

Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet och kommunens uppdrag är att säkerställa att verksamheten kan pågå så långt det är möjligt.

Det finns i korthet fem skäl för att stänga en förskola eller skola på grund av coronaviruset:

  • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
  • för att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
    på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
    för att regeringen har beslutat om det

Vid en eventuell förskole- eller skolstängning kan kommunen erbjuda barnomsorg till de barn och elever vars båda vårdnadshavare jobbar inom samhällsviktig verksamhet och som inte har möjlighet till barnomsorg på annat sätt.

Om det blir aktuellt får du som vårdnadshavare mer information från förskolan eller skolan.

För barn som har syskon på en skola eller förskola som är tillfälligt stängd gäller inga särskilda rekommendationer utöver de nationella, om när barn ska vara hemma från skolan eller förskolan.

Sidan publicerades 16 juni 2021