För vårdnadshavare, barn och unga

Här har vi samlat information om covid-19 som rör barnomsorg och skola.

När ska barnen vara hemma?

Om ett barnet insjuknar under skoldagen eller förskolevistelsen ska barnet gå hem så snart som möjligt.

Barn i förskoleålder och i grundskolan som inte har lämnat prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

  • De är helt friska och det har gått ytterligare två dagar.
  • De mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka.
  • Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Barn som har konstaterad covid-19 och barn i gymnasieålder som inte har lämnat prov ska vara hemma tills allt följande gäller: barnet mår tydligt bättre, har varit feberfritt i två dygn och det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk

Barn som fått provsvar som visar att de inte har covid-19 ska stanna hemma tills de känner sig friska och pigga, och inte har någon feber.

Barn i gymnasieålder som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sina råd och rekommendationer. Kontrollera därför aktuella rekommendationer.

Till Folkhälsomyndighetens stanna-hemma-tabell

Barn och elever som ska resa utomlands till vissa länder som utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor från, behöver stanna hemma från förskolan eller ansöka om ledigt för att stanna hemma från skolan ytterligare sju dygn efter hemkomst, enligt Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer till personer som kommer hem från utlandsresor.

Till Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Om du som vårdnadshavare har symtom

Vårdnadshavare som har symtom på sjukdom, även milda, ska inte själva lämna sitt barn på förskolan eller skolan utan istället låta någon annan i barnets närhet som är symtomfri ta ansvar för lämning och hämtning.

Om någon i familjen har covid-19

Den som bor eller har bott med någon som har covid-19, får förhållningsregler från sjukvården om hemisolering för hushållskontakter för att skydda andra. Barn och elever ska stanna hemma från förskolan eller skolan i minst sju dygn efter att den hen bor eller bodde med testade sig.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndigheten)

Provtagning av barn rekommenderas

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från förskoleklass och uppåt testar sig om de har symtom som kan tyda på covid-19.
  • Barn i förskolan behöver inte testas vid symtom.
  • Barn i högstadie- och gymnasieålder som har haft nära kontakt med någon som har covid-19 rekommenderas testa sig.
  • Barn i förskoleklass samt i låg- och mellanstadieålder som haft nära kontakt med någon som har covid-19 kan behöva provtas om en smittspårare har sagt det.

Provtagning beställs via mina sidor på 1177. Du som är vårdnadshavare kan agera ombud och beställa provtagning åt de barn under 13 år som du är vårdnadshavare för. Barn/ungdomar mellan 13-17 år behöver en egen e-legitimation för att göra detta.

Provtagning av covid-19 vid symtom (1177 Kalmar län)

Hur kan jag prata med mitt barn/ungdom om viruset på ett bra sätt?

Utgå från folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden och krångla inte till det. Svara på barnens frågor. Det är okej att vi vuxna inte vet allt, eller alltid kan förklara varför.

Så pratar du med barn om coronaviruset (krisinformation.se)

Så pratar du med barn om coronaviruset (film från Region Kalmar län)

Stöd till barn och unga

Vi vet att människor mår sämre i kristider som med coronautbrottet, det kan bli jobbigare hemma. Du och dina föräldrar har rätt att få stöd och hjälp. Det finns alltid någon att prata med om du har frågor, mår dåligt eller behöver hjälp.

Socialtjänsten kan ge dig stöd

Sidan publicerades 16 juni 2021