För näringslivet

Just nu är det flera direktiv och regler med anledning av coronaviruset, vilket kan påverka dig som företagare. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vad som gäller för dig och ditt företag.

Här har vi samlat information om covid-19 riktad till dig som är företagare.

Samlad information till företagare

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter till dig som är företagare om till exempel pandemilagen, rekommendationer, olika ekonomiska stöd och information du kan behöva som arbetsgivare.

Till information om covid-19 på verksamt.se

Kommunens åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Mönsterås kommun sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

Jourhavande företagslotsar

Jourhavande företagslots kan hjälpa dig att hitta rätt bland de stöd som finns, både på ett nationellt och regionalt plan. Lotsningen riktar sig till dig som är småföretagare i Kalmar län. Eftersom den bemannas av resurser som vanligtvis arbetar med nyföretagarrådgivning och i projekt, så kostar den inget och är öppen för alla.

Kontakta en jourhavande företagslots

För dig som driver butik, serviceinrättning eller gym- och sportanläggning

Med stöd av den nya tillfälliga covid-19-lagen, den s.k. pandemilagen, har regeringen beslutat om en ny förordning, begränsningsförordningen. Den innebär rättsligt bindande regler för bl.a. gym- och sportanläggningar, handelsplatser och serviceinrättningar samt för platser för privata sammankomster, från 10 januari 2021.

Från den 15 juli gäller inte längre kvadratmeterbegränsningen som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats. Trängsel i lokaler och platser som regleras av lagen får inte förekomma.

Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Länsstyrelsen har samlat information om vad lagen innebär, aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen och hur tillsynen går till

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser, Folkhälsomyndigheten

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

För dig som driver restaurang, bar eller café

Serveringsställen i hela landet måste vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset.

På serveringsställen får antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord inomhus får vara max åtta, från den 1 juli 2021. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd på serveringsställen såväl inomhus som utomhus. Trängsel mellan besökare i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma.

Kommunen ansvarar för tillsynen på restauranger, kaféer och andra serveringar och kan ta beslut om föreläggande eller att stänga verksamheter som inte följer lagen. I Mönsterås kommun är det miljö- och byggförvaltningen som kontrollerar att serveringarna följer lagen och tar beslut om åtgärder.

Här finns information som riktar sig till dig som driver ett serveringsställe:

Smittskydd på serveringsställen på Länsstyrelsens webbplats

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. på Folkhälsomyndighetens webbplats

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till och med den 30 september 2021.

Vägledning för företag och arbetsgivare – när smittan kommer

Region Kalmar län har tagit fram en vägledning till arbetsgivare, privat företagare eller ansvarig för en verksamhet. Vägledningen kan användas som stöd vid bekräftade fall i verksamheten och vid förberedelser för ett eventuellt utbrott.

Den ger också mer information om smittspårning, där du som arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet har en nyckelfunktion för att kunna informera personer som varit utsatta för smittrisk om detta.

Till vägledningen När smittan kommer på Region Kalmar läns samarbetsportal (pdf)

Regional information och rutiner

På Region Kalmar läns samarbetsportal finns bland annat lägesrapporter, statistik och information om vaccinering samt rekommendationer för screening med antigentester (snabbtest) för covid-19 där nära kontakter mellan människor inte kan undvikas, på till exempel arbetsplatser eller inom idrottsverksamheter.

Om coronaviruset/covid-19 på Region Kalmar läns samarbetsportal

Sidan uppdaterad 15 juli 2021