Elsituationen

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil men just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. De kraftigt stigande elpriserna skapar oro hos många hushåll, och kommer att påverka även kommunens ekonomi. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter.

Lägre förbrukning och utspridd energianvändning över dygnet minskar risken för elavbrott och bidrar till lägre elpriser.

Här hittar du samlad information om läget.

Ökad risk för planerade strömavbrott

Enligt Svenska kraftnät har risken för att elområde fyra ska drabbas av planerade strömavbrott i vinter ökat, från låg till reell. Hur stor effektbristen kan bli beror på vädret. Med en längre, kall och vindstilla period med mycket moln kan vi få en utmanande situation. Då ökar risken för planerade strömavbrott, så kallade manuella elfrånkopplingar.

Här hittar du information om vad du kan göra vid längre strömavbrott

Vi måste tänka solidariskt – varje kilowattimme räknas

Vi kan tillsammans bidra till lägre elpriser och minska risken för manuell frånkoppling av elen om vi minskar elanvändningen, och sprider elförbrukningen jämnare över dygnet – framför allt från dygnets morgon- och kvällstoppar (klockan 7-10 och klockan 16-19) till andra tider.

  • Använd el vid rätt tid på dygnet
  • Sänk värmen inomhus
  • Använd mindre varmvatten
  • Stäng av apparater och släck lamporna
  • Täta ditt hus

Varje kilowattimme räknas!

Mer information och fler tips på Energimyndighetens webbplats

Så arbetar kommunen för att minska elförbrukningen

I takt med allt högre elpriser ser många över sin energianvändning. Det gör vi i kommunen också – men det är inget som vi plötsligt har börjat göra; arbete för att energieffektivisera har pågått i många år.

Om du behöver stöd och råd kring elsituationen

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar el. Just nu är det många som kontaktar vår rådgivning.

Om kommunens energi- och klimatrådgivning

Om man är orolig för att inte kunna betala sin elräkning i vinter finns kommunens budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa till att göra en budget och prioritera räkningar efter dina förutsättningar.

Om budget- och skuldrådgivning

Sidan uppdaterad 14 november 2022