Sjukresor

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad och en vårdinrättning för till exempel vård av sjukdom.

I Mönsterås kommun är det Kalmar Länstrafik, KLT, som utför sjukresorna.

Till mer information om sjukresor på Kalmar länstrafiks webbplats 

Sidan publicerades 22 juni 2021