Vägen till arbete

Har du av olika skäl svårt att få jobb och komma in på arbetsmarknaden kan du få stöd av arbetsmarknadsenheten för att hitta en väg tillbaka. Vi kan hjälpa dig med att komma ut på en språkpraktik, vanlig praktik eller arbetsträning för att öka dina chanser att komma närmare arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten är kommunens enhet för att driva och samordna arbetet med sysselsättning och integration. Vi samordnar även kommunens praktikplatser, extratjänster och feriepraktik.

Vi arbetar aktivt med platser för språkpraktik och olika projekt i samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att underlätta för nyanlända som fått uppehållstillstånd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi samarbetar med näringslivet, övriga kommunala enheter, grannkommuner och berörda myndigheter och organisationer. Deltagarna praktiserar och arbetar internt på arbetsmarknadsenhetens verksamhet Hjulet samt inom annan kommunal och privat verksamhet.

Sidan granskad 7 mars 2022