Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Eget val inom hemtjänsten, LOV

Mönsterås kommun har valfrihetssystem i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja mellan kommunen och/eller olika privata leverantörer att utföra beviljade insatser. Det är dock även fortsättningsvis kommunen som bedömer och beviljar behovet av hemtjänst.

Syftet med ett valfrihetssystem är att öka inflytandet och valfriheten för dig som behöver hemtjänst.

De leverantörer som ansöker om att bedriva hemtjänst i Mönsterås kommun ska uppfylla de krav som socialnämnden ställer på tjänsten. Alla leverantörer får ersättning enligt samma principer. Det är ingen priskonkurrens mellan leverantörer, de konkurrerar i stället med kvalitet.

Du som har hemtjänst betalar samma avgift till kommunen oavsett vilken leverantör du väljer.

Kommunens hemtjänst ansvarar för trygghetslarm, matdistribution samt alla insatser mellan klockan 22-07.

Att välja leverantör

Valet av leverantör är ditt eget. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Din biståndshandläggare kan också stödja och vägleda i valsituationen, men inte välja åt dig. Det går att välja en leverantör eller att välja två leverantörer, en för serviceinsatser och en för omsorgsinsatser, beroende på vilka insatser som beviljats.

Om du inte kan eller vill välja, utförs dina insatser av Mönsterås kommuns hemtjänst.

Vem får erbjuda hemtjänst?

Det är kommunens uppgift att se till så att de företag som ingår i valfrihetssystemet har rätt kunskap och erfarenhet. Varje företag som ges rätten att utföra hemtjänst ska därför godkännas av Mönsterås kommun.

Om valfrihet inom hemtjänsten för dig som är eller vill bli leverantör

Godkända leverantörer av hemtjänst

I Mönsterås kommun finns för tillfället bara en godkänd leverantör av hemtjänst, det är kommunens egna verksamhet.

Att välja om

Du har rätt att byta leverantör och du kan när som helst göra ett nytt val. Du behöver inte ange orsaken till bytet. Vid ett byte av leverantör meddelar du biståndshandläggaren ditt val. Efter två veckor påbörjar den nya leverantören insatserna hos dig.

Avgifter

Din avgift för hemtjänsten påverkas inte om du väljer privat eller kommunal leverantör. Avgiften för hemtjänsten betalas även fortsättningsvis till kommunen.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter och klagomål vänder du dig i första hand till leverantören. Du kan även vända dig till din biståndshandläggare. Synpunkter och klagomål kan även lämnas skriftligen till socialförvaltningen.

Om synpunkter och klagomål

Sidan uppdaterad 20 februari 2023