Tolkning

Post- och telestyrelsen har flera tolktjänster som är gratis att använda. De kan tolka i telefonsamtal med dig som är gravt synskadad, döv eller har talsvårigheter. Tjänsterna är gratis att använda och är tillgängliga dygnet runt, på alla årets dagar.

Teckenspråk

Tjänsten Bildtelefoni.net gör det möjligt för den som använder svenskt teckenspråk och den som använder svenskt tal att ringa till varandra. Tjänsten är gratis och du kan använda den så mycket du vill.

Om teckenspråkstolkning på Bildtelefoni.net

Texttolkning, punktskrift

Tjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa eller ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift.

Om texttolkning på texttelefoni.se

Talstöd, minnesstöd och anteckningar

Teletal är en gratis tjänst där du får stöd och hjälp i telefonsamtal. Tolken på Teletal hjälper dig att tolka svåra ord.

Om talstöd på Teletal.se

Sidan publicerades 23 juni 2021