MHFA, kursen Första hjälpen till psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller på andra platser där vi vistas.

Som en del i kommunens folkhälsoarbete och arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord har du möjlighet att gå kursen Första hjälpen till psykisk hälsa (eller MHFA, efter mental health first aid) kostnadsfritt.

Under kursen får du lära dig att se tecken på psykisk ohälsa och självmordstankar, hur du tar kontakt med en person i kris och hur du kan gripa in vid exempelvis panikattacker, självskadebeteende och självmordsnärhet och hjälpa den drabbade vidare till professionell vård. Du får lära dig vilka steg som ska genomföras i enlighet med den handlingsplan som hör till MHFA.

Genom att upptäcka psykisk ohälsa tidigt och agera enligt MHFA ökar den drabbade personens möjligheter till en kortare återhämtning.

Aktuella kurser:

  • Kurs med inriktning mot ungdom två heldagar vecka, 8 tisdagen den 21 februari och fredagen den 24 februari, klockan 8-16 båda dagarna. Sista anmälningsdag är fredagen den 10 februari (Obs! Fullbokad, du kan anmäla dig till en reservlista).
  • Kurs med inriktning mot ungdom två heldagar vecka 13, måndagen den 27 mars och onsdagen den 29 mars, klockan 8-16 båda dagarna. Sista anmälningsdag är fredagen den 16 mars (Obs! Fullbokad, du kan anmäla dig till en reservlista).
  • Kurs med inriktning mot vuxen fyra halvdagar, den 29 mars, 4, 5 och 12 april, klockan 8-11.30 vid alla tillfällen. Sista anmälningsdag är måndagen den 20 mars (Obs! Fullbokad, du kan anmäla dig till en reservlista).

Vem kan gå kursen?

Kursen vänder sig till dig som möter människor i din vardag, både genom arbete, fritidsintressen eller skola och till dig som vill lära mer om psykisk ohälsa och hur du bemöter människor som befinner sig i kris. Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursen erbjuds kostnadsfritt för privatpersoner och medarbetare i Mönsterås kommuns verksamheter.

Vad innebär kursen?

Kursen är 12-14 timmar, antingen uppdelat på två heldagar eller fyra utbildningstillfällen. Den är målgruppsanpassad och finns med inriktning ungdom, vuxen eller äldre.

I kursen ingår gruppövningar, diskussioner och filmer med konkreta exempel om hur du möter och stödjer personer som har psykisk ohälsa eller sjukdom.

Så här anmäler du dig till kursen

Du anmäler dig till kursen genom att använda vår e-tjänst MFHA (första hjälpen till psykisk hälsa). Om du är anställd i Mönsterås kommun måste din närmaste chef godkänna att du går kursen på arbetstid.

Gå till e-tjänsten på Mina sidor.

Sidan uppdaterad 6 februari 2023