Förebygga psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller på andra platser vi vistas.

Kurs i Första hjälpen till psykisk hälsa

Som en del i kommunens folkhälsoarbete och arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord har du möjlighet att gå utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (eller MHFA, efter mental health first aid) kostnadsfritt.

Under kursen får du lära dig att se tecken på psykisk ohälsa och självmordstankar, hur du tar kontakt med en person i kris och hur du kan gripa in vid exempelvis panikattacker, självskadebeteende och självmordsnärhet och hjälpa den drabbade vidare till professionell vård. Du får lära dig vilka steg som ska genomföras i enlighet med den handlingsplan som hör till MHFA.

Genom att upptäcka psykisk ohälsa tidigt och agera enligt MHFA ökar den drabbade personens möjligheter till en kortare återhämtning.

Vem kan gå kursen?

Kursen vänder sig till dig som möter människor i din vardag, både genom arbete, fritidsintressen eller skola och till dig som vill lära mer om psykisk ohälsa och hur du bemöter människor som befinner sig i kris. Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursen erbjuds kostnadsfritt för privatpersoner och medarbetare i Mönsterås kommuns verksamheter.

Vad innebär kursen?

Kursen är 12-14 timmar, uppdelat på fyra utbildningstillfällen. Den är målgruppsanpassad och finns med inriktning ungdom, vuxen eller äldre.

I kursen ingår gruppövningar, diskussioner och filmer med konkreta exempel om hur du möter och stödjer personer som har psykisk ohälsa eller sjukdom.

För aktuella datum och intresseanmälan till MHFA-kurs kontaktar du folkhälsosamordnaren.

Sidan publicerades 6 december 2021