Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Ungdomsmottagning

I Mönsterås finns det en ungdomsmottagning på familjecentralen för dig som är 13-23 år. Det är Region Kalmar län som ansvarar för mottagningen.

Genom kontakt med familjecentralen kan du också komma i kontakt med personal hos socialtjänsten om du har frågor eller oro som rör dig och din familj.

På ungdomsmottagningen kan du få stöd om:

  • Du har frågor om kroppen och din kroppsliga utveckling.
  • Du är orolig för något eller känner dig ledsen eller stressad.
  • Du behöver någon att prata med.
  • Du har frågor om sex eller relationer.
  • Du vill köpa kondomer.
  • Du behöver skydd mot könssjukdomar eller skydd mot graviditet.
  • Du vill testa dig för könssjukdomar.
  • Du vill göra ett graviditetstest eller behöver akut-p-piller.
  • Du har problem med mat och ätande.

Du kan ta med dig någon till besöket på mottagningen om du vill, till exempel en kompis, ett syskon eller en vuxen.

Vid akut gynekologisk sjukdom, eller behov av akut p-piller på kvällar och helger ta kontakt med gynmottagningen i Kalmar. Det akuta p-pillret är kostnadsfritt till kvinnor under 23 år.

Personalen på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt, och dina föräldrar meddelas inte att du varit där.

Alla besök är kostnadsfria.

Sidan publicerades 21 juni 2021