Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Barn med särskilda behov

Barn med särskilda behov kan behöva en anpassad skolgång och extra stöd och insatser på sin fritid och i hemmet.

Barn i förskolan och elever vid kommunal grundskola, fristående grundskola eller gymnasiet här rätt att vid behov få stöd och hjälp när det gäller elevhälsofrågor, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan även ha rätt till särskilt stöd i din vardag. Detta stöd kan till exempel bestå av korttidstillsyn, kontaktperson eller personlig assistans. Den hjälp du kan få styrs av Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Barn och familjer kan även ansöka om insatser samt få råd och stöd utifrån socialtjänstlagen.

Läs mer om elevhälsa och stöd

Sidan publicerades 21 juni 2021