Väntjänst, frivilliga

Väntjänsten bedriver ideell verksamhet under organiserade former i syfte att bryta ensamhet och skapa gemenskap bland människor.

Gemenskap och meningsfullhet är hörnstenar för ett gott liv. Många äldre har idag förlorat en stor del av släktingar och vänner och upplever ensamheten påfrestande. Vi vill kunna erbjuda olika typer av träffar. Kanske ditt intresse kan inspirera andra och påverka utbudet av aktiviteter.

En väntjänstinsats kan innebära att du:

  • Gör kontinuerliga besök hos någon, en promenad eller att göra något annat trevligt tillsammans.
  • Är sällskap till läkare, shopping, besöka träffpunkter och kulturarrangemang etc.
  • En telefonkontakt kan räcka för att prata bort en stund.
  • Sjunga, spela, berätta, läsa högt eller spela bingo tillsammans med andra.
  • Är värd eller värdinna vid olika trivselträffar och matlagningsgrupper.

Som frivilligarbetare får du:

  • Känna att du har något att ge en annan människa, att vara behövd.
  • Hjälpa människor att mötas, uppleva glädje tillsammans med någon.
  • Träffa nya människor och vänner.
  • Vara med på trevliga träffar med inspiration och glädje.

Hör av dig för att anmäla ditt intresse!

Sidan publicerades 16 juni 2021