Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Boende för äldre

Du kan behöva byta bostad av olika anledningar i livet. När du blir äldre kan den bostad du har kännas otillgänglig eller för stor. Du förväntas själv se över din bostadssituation och byta till en mer lämplig bostad på den vanliga bostadsmarknaden.

Särskilt boende kan bli aktuellt när trygghet, tillsyn och säkerhet inte längre kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det finns även seniorboende för dig som fyllt 55 år.

Om kommunens seniorlägenheter i Fliseryd

Om seniorboende på Mönsterås Bostäders webbplats

Om hjälpmedel och bostadsanpassning

Sidan uppdaterad 24 september 2021