Reparation på bron vid Långholmsvägen 19-21/10

2022-10-19

Vi kommer under denna vecka genomföra reparationsarbeten på bron på
Långholmsvägen i Sandbäckshult. Detta innebär begränsad möjlighet att passera bron med bil på dagtid mellan den 19-21/10.


Arbetet betraktas som akut och ska med fördel genomföras nu när flödet är lågt.
Bedömningen är att trumman behöver bytas innan vintern och innan vårfloden som innebär att diket fylls med smältvatten.
Arbetet består i att byta ut en befintlig trumma som skadats och delvis förskjutits ur sitt läge.
Vi kommer att frilägga befintligt trumma, ersätta trumman med en ny samt bygga upp en ny vägkropp.

Alternativ färdväg

Den gamla järnvägsbanken som går sydost från området är möjlig att använda som alternativ tillfartsväg.
Detta är räddningstjänst och polis informerade om.
Det finns möjlighet att parkera fordon utmed Långholmsvägen, öster om bron.
Länsstyrelsen, räddningstjänsten, polisen och fastighetsägare är underrättade om arbetet och avstängningen.
Tacksam för att ni har överseende med detta.

Sidan publicerades 19 oktober 2022