Om smaken och lukten på dricksvattnet i Mönsterås och norra Timmernabben

2021-10-12

Sedan en tid har boende i Mönsterås och norra Timmernabben (norr om Varvsvägen) reagerat på att dricksvattnet från kranen bär en lukt och smak. Vattenprover tas vid upprepade tillfällen på vattenverk och ledningsnät. Proverna visar att vattnet håller godkänd vattenkvalité och är tjänligt att dricka.

Vi beklagar att en del boende upplever problem med smak och lukt på vattnet. Vår vatten- och avloppsavdelning arbetar med att ta reda på orsaken. Idag kan vi inte sätta fingret på vad problemet beror på, utan arbetar utifrån flera teorier för att komma åt problemet. Många undrar när problemet är löst men det är tyvärr omöjligt för oss att säga i nuläget.

Det vi gör i dagsläget är åtgärder på ledningsnätet för att minska luftfickor i ledningarna, eftersom det ibland bildas luftfickor vid vattenavstängningar och vattenläckor som kan bidra till att vattnet ändrar lukt och smak.

Vi har också utökat provtagningstillfällen för att säkerställa att vi fortsätter leverera vatten som har godkänd livsmedelskvalitet och för att ta reda på orsaken till lukt och smak.

Genomförda åtgärder i norra Timmernabben

  • Ökat omsättningen på vattnet genom att byta till nya vattenledningar med mindre dimensioner i ändområdena.
  • Ökat omsättningen på vattnet genom att ha öppna spolposter.
  • Anlitat en entreprenör som har rensat ledningsnätet med så kallad luft- och vattenspolning.
  • Utökad provtagning på ledningsnät och hos hushåll.
  • Anlitat konsultfirma för utredning och rådgivning.

Genomförda åtgärder i Mönsterås

  • Underhållsspolat ledningsnätet med ökat vattenflöde.
  • Utökad provtagning på ledningsnät och hushåll.

”Vattnet i Nabben är sämre sen det kopplades om”

I norra Timmernabben upplever boende att problemen med smak och lukt på vattnet började efter att vi kopplade om vattentillförseln från Sandbäckshults vattenverk som producerar dricksvatten från grundvatten, till Finsjö vattenverk som producerar dricksvatten från Emåns ytvatten.

Dricksvattnet från Emåns ytvatten är en annan sorts vatten och har i grunden en annan smak än dricksvattnet från grundvattnet i Sandbäckshult, och det innebär att vattnet i norra Timmernabben inte smakar på samma sätt som tidigare. Det innebär dock inte att vattnet är sämre eller att det ska upplevas smaka illa.

Efter omkopplingen behöver ledningsnätet i norra Timmernabben tid att anpassa sig till den nya sortens vatten och till att vattenflödet går åt motsatt håll jämfört med tidigare.

”Vattnet smakar mögel”

Vissa som hör av sig till oss beskriver att vattnet smakar och luktar mögel. Våra vattenprover har hittills inte kunnat peka på vad smaken och lukten kommer ifrån. Våra vattenprover dock visar att det inte finns spår av mögel i vattnet och att vattnet är av godkänd livsmedelskvalitet.

Vad kan du göra själv?

  • Spola i kranen så att eventuellt stillastående varmt vatten i ledningen spolas ur. Spola tills det blir jämnkallt.
  • Kyl vattnet innan du dricker det så upplevs smak och lukt mindre framträdande.

Sidan publicerades 12 oktober 2021