Information gällande förändring av Blomstermåla torg

2021-09-10

Mönsterås kommun kommer att utföra anläggningsarbeten på Blomstermåla torg, se karta. Arbetet kommer att pågå under hösten 2021 med start v. 36.
Arbetet kommer ske i etapper, och parkeringsplatserna mot Rv34 kommer vara öppna i första skedet.

Parkeringstiden på torget är ändrat till 2 timmar. Pendlare och personer som arbetar i området hänvisas till närliggande P-platser.

Entreprenör är GA Carlsson & Son HB. Periodvis kommer det att förekomma vissa störande ljud och ske transporter till och från byggarbetsplatsen, vilket kan påverka er. Vi ber om överseende med de eventuella störningar som kan uppkomma.

Sidan publicerades 10 september 2021