Första provtagningen visar på bra badvatten

2022-06-22

Badvattenprovtagningen är i gång och de första proverna på 15 kommunala badplatser i kommunen togs i förra veckan. Resultatet av proverna visar på tjänligt badvatten vid samtliga badplatser, vilket betyder att halten av bakterier är låg och inte innebär en hälsorisk.

Under sommarmånaderna görs minst tre planerade provtagningar av badvatten, med max en månad mellan provtagningarna. Proverna som togs den 14 juni visar på goda resultat: alla badplatser har tjänligt badvatten.

På Hav- och vattenmyndigheten kan du se resultatet från badvattenproverna på våra badplatser

Det finns sedan tidigare två badplatser som fått klassningen dålig badvattenkvalitet: vid Skansenbadet i Alsterån (Ålem) och Jungnerholmarna i Emån (Fliseryd). Sämre klassning innebär att badplatsen vid flera tillfällen under en fyraårsperiod haft höga halter bakterier vid provtagningar. Dessa klassningar är kvar under hela badsäsongen, oavsett resultaten från sommarens provtagningar.

Tänk på att badvattenproverna bara bedömer vattenkvalitén just vid provtagningstillfället. Kvalitén på badvattnet varierar och kan förändras snabbt med väder, vind och strömmar, och det är viktigt att du alltid själv bedömer om du vill bada eller inte.

Om badvattenprover vid kommunens badplatser

Sidan publicerades 22 juni 2022