Distans- och fjärrundervisning på Alsteråskolan med anledning av covid-19

2022-01-17

Alsteråskolan i Ålem övergår till distans- och fjärrundervisning tisdag till och med torsdag för att motverka spridning av covid-19 bland elever och personal, efter att flera elever bekräftats smittade av covid-19. Alsteråskolans fritidshem håller stängt från måndag eftermiddag.

Beslutet har fattats i samråd med Region Kalmar läns smittskyddsenhet, och gäller till och med den 21 januari. Tidigare beslut gällde den 18-20 januari, men under torsdagsmorgonen förlängdes beslutet till att gälla veckan ut.

– I nuläget finns flera fall av bekräftad smitta, och ett stort antal elever är hemma med symtom. Vi vill uppmana vårdnadshavare att vara vaksamma på symtom hos sina barn och begränsa barnens kontakter även på fritiden så att alla eventuella smittkedjor bryts, säger Magnus Sjöstedt, skolchef.

Alsteråskolan och fritidshemmet kommer vara öppna för barn vars båda vårdnadshavare jobbar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att vara hemma.

Vårdnadshavare får mer information via skolan.

På Alsteråskolan går 80 elever i årskurs 3-6.

Sidan uppdaterad 20 januari 2022