Bro 8-117-1 över Emån på väg 642 vid Emsfors kommer att vara avstängd för trafik under en period

2022-08-02

Trafikverket kommer med start måndag 8/8 att påbörja ett underhållsarbete på bro 8-117-1 över Emån på väg 642 vid Emsfors söder om Påskallavik.

Arbetena omfattar återställning/förstärkning av erosionsskyddet kring mittstödet samt diverse mindre betongreparationer.

Arbetena beräknas att vara färdigställda senast fredag 2/9.

Bron kommer att vara avstängd för trafik under hela perioden som arbetena pågår. Gång- och cykeltrafik kommer gåendes att kunna ta sig förbi bron.

Trafiken kommer att ledas om/hänvisas med orange vägvisning via vägarna E22 och 642.

Info om övriga brounderhållsåtgärder i Kalmar län under 2022 finns/kommer att finnas att läsa om på länken https://www.trafikverket.se/brokalmar.

Sidan publicerades 2 augusti 2022