Efter valdagen

Vad händer efter valet?

När vallokalerna har stängt räknas rösterna. Det görs i flera steg. Direkt efter att röstmottagningen avslutats räknas rösterna i respektive vallokal. Då räknas alla de röster som lämnats i lokalen och de förtidsröster som tillhör det valdistriktet.

Onsdagen efter valdagen genomförs preliminär rösträkning hos valnämnden. Då räknas förtidsröster som kommit så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Brevröster från utlandet räknas och så genomförs granskning av de förtidsröster som underkänts i valdistrikten. Den preliminära rösträkningen är öppen för allmänheten.

Måndagen efter valdagen, i år den 12 september, börjar länsstyrelserna den slutgiltiga rösträkningen. Länsstyrelsen räknar också antalet personröster.

Resultatet av räkningen redovisas löpande på webbplatsen val.se.

Länsstyrelsen fördelar mandaten för kommunen

När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige beräknar och fastställer länsstyrelsen mandatfördelningen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare.

Länsstyrelsen fastställer valresultatet och beslutet publiceras på webbplatsen val.se.

Samtliga beslut finns på val.se cirka 14 dagar efter valdagen.

Nytt kommunfullmäktige

När Länsstyrelsen Kalmar län meddelat valresultatet vet vi vilka partier och politiker som blivit invalda i kommunfullmäktige. Det nya fullmäktige sammanträder för första gången den 24 oktober. Fullmäktige väljer ledamöter i nämnder, ersättare och styrelser i december och den nya mandatperioden börjar den 1 januari.

Rösträkning och valresultat, läs mer på Valmyndighetens webbplats

Sidan publicerades 12 september 2022