Beställa handlingar

När du beställer en handling ur Mönsterås kommunarkiv är det bra om du kan vara så exakt som möjligt. Då är det lättare för oss att hitta det du söker. Om du till exempel söker efter handlingar som rör en fastighet är det bra om du kan ange en fastighetsbeteckning. Vill du ha en kopia av ett skolbetyg behöver vi personuppgifter, skola och avgångsår.

Du får vara anonym när du begär ut och hämtar offentliga handlingar på kommunhuset, men om du vill att vi skickar handlingarna till dig så behöver vi ha din e-postadress eller postadress.

Handlingar som omfattas av sekretess

Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingar. Omfattas en handling av sekretess måste du kunna legitimera dig som en person med rätt att ta del av den specifika uppgiften. Om du inte vill hämta handlingen skickar vi den med rekommenderat brev, så att bara du eller ditt ombud kan hämta ut den.

Forskning

Vid mer omfattande forskningsuppdrag i arkivmaterialet är du välkommen att besöka oss för att i lugn och ro ta del av handlingarna på plats.

Besök arkivet

Arkivet är endast öppet för bokade besök. Kontakta oss för att boka ett besök.

Sidan granskad 7 mars 2022