Utbildning i brandskyddsarbete

I det systematiska brandskyddsarbetet är det viktigt att personalen har tillräckliga kunskaper för att förebygga, förhindra och begränsa skador till följd av brand. Det är därför nödvändigt för de flesta verksamheter att ha en plan för att säkerställa personalens kompetens avseende brandskydd.

Räddningstjänsten erbjuder inte brandskyddsutbildningar till företag och verksamheter, utan hänvisar istället till andra aktörer på marknaden.

Räddningstjänsten erbjuder dock vissa internutbildningar för kommunala verksamheter.

Sidan granskad 7 mars 2022