Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktions­nedsättning kan få hjälp från Mönsterås kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Det finns många olika slags stöd. Vilken slags hjälp du har rätt till beror på vad du har för behov och hur omfattande din funktionsnedsättning är. Behovsprövningen sker utifrån lagstiftning.

Till mer information om vilket stöd du kan få

Ansvaret för verksamhetsområde funktionshinder regleras främst i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade men även i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Vilka omfattas av LSS?

Lagen om stöd och service pekar ut tre grupper som kan få rätt till hjälp och stöd om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Det gäller dig med

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Du som inte omfattas av LSS kan få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Senast kontrollerad: 2018-10-01.
 
Snabbval
Snabbval
Blanketter
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier