Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Dödsfall och begravning

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan.

Begravning och avskedsceremoni

Om du önskar få hjälp med att ordna begravningsceremoni och allt som behövs inför begravning av din anhörige kan du kontakta en begravningsbyrå som mot avgift hjälper till efter dina önskemål. De kan även ge stöd i juridiska frågor och alla praktiska frågor som behöver ordnas i samband med ett dödsfall.

Om du inte vill ta hjälp av en begravningsbyrå kan du välja att ordna hela eller delar av begravningen själv.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Personen som håller i en borgerlig ceremoni brukar kallas för begravningsförrättare eller officiant. Vid en borgerlig begravning är det inte en präst som håller i ceremonin utan en annan person som du själv väljer. Det finns inga speciella krav på vem som kan vara förrättare.

Vänd dig till en begravningsbyrå för att få kontakt med personer som åtar sig uppdraget som begravningsförrättare.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Begravningsavgift

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen.

Dödsboanmälan - en förenklad form av bouppteckning

Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker till för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödfallet, kan kommunen hjälpa till att upprätta en dödsboanmälan. Det är kommunens socialtjänst som gör en skriftlig dödsboanmälan och skickar den till Skatteverket. Kontakta kommunens växel och be att få tala med socialtjänsten om att göra en dödsboanmälan.

Senast kontrollerad: 2019-09-26.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier