Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa

Miljö & hälsa

Mönsterås är en kommun som är grön i många avseenden. Här finns en mångfald av olika naturtyper: skog, vatten och gamla kulturmarker. Kommunen erbjuder många naturupplevelser. Här finns våra större vattendrag Alsterån och Emån, samt den 150 kilometer långa kusten och dess 300 öar.

Som "grön kommun" är vi naturligtvis en så kallad ekokommun, det vill säga att Mönsterås kommun är medlem föreningen Sveriges Ekokommuner. Detta innebär bland annat att frågor om hållbar utveckling genomsyrar hela den demokratiska processen.

I kommunens satsas på fjärrvärme till tätorterna. Det finns cykelvägar mellan Ålem-Timmernabben, Ålem-Blomstermåla, Mönsterås-Habbestorp och mellan Mönsterås-Blomstermåla. Vidare planeras en cykelväg mellan Mönsterås-Timmernabben. Arbetet med kommunövergripande trafikstrategi innehåller förutom planering för kollektivtrafik även cykelstrategi samt samåkning/pendlarhållplatser.

Fler åtgärder som initierats senaste åren är bland annat

  • vindbruk. I syfte att undersöka vilket utrymme som finns för utbyggnad av vindkraft i Mönsterås kommun har en vindbruksplan tagits fram.
  • uthållig kommun. Mönsterås deltar tillsammans med övriga kommuner i länet i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun. I projektet deltar också Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet. Målet är att kommunen ska kunna hjälpa invånare och företag att spara pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen.
Senast kontrollerad: 2018-02-19.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier