Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kultur » Historiska miljöer » Kronobäck » Rundvandring i Kronobäck

Rundvandring i klosterkyrkoruinen

Flygfoto över Kronobäck.

Flygfoto av Leif Gustavsson för Länstyrelsen Kalmar län.

1. Det här är den äldsta byggnadsdelen, byggnadsfas 1, i anläggningen. Det har tidigare varit ett kvadratiskt rum, ett kapell på ca 7x7 m. Kapellet byggdes troligen på 1200-talet.

2. Byggnadsfas 2 är det här långhuset. Det gamla kapellet fick bli kor och tillsammans med långhuset blev det en kyrka som var ca 20 m lång. Kyrkan kallades för en hospitalskyrka och den tidigaste dateringen är år 1292.

3. När johanniterna fick överta hospitalskyrkan 1479 byggdes det stora långhuset, och flera nya delar i byggnadsfas 3. Kyrkan blev då hela 64 m lång. De stenrester som finns i långhuset kommer från pelarfundament. De har burit upp kryssvalv och kyrkan har varit treskeppig. Golvet har troligen varit av kalksten, något man kan se rester av på några ställen.

4. Västtornet byggdes i samband med den stora utbyggnaden 1479. I tornet finns en bevarad trappa i tegel som visar att här har funnits minst två våningar. Ingången i västtornet är kyrkans huvudingång.

5. Den här absiden med ett rundat avslut byggdes till koret när den stora kyrkan byggdes på 1400-talet. I absiden finns rester av ett altare.

6. Sakristian byggdes samtidigt som den stora kyrkan på 1400-talet. I den västra muren kan man se en liten murad nisch, kanske förvarades nattvardskalken här?

7. Byggnaden som idag ser ut som en källare är rester av en större byggnad som funnits på platsen. Den större byggnaden hade antagligen två våningar. Äldre planritningar visar att den hade måtten 13x18 aln och var betydligt längre på sydsidan än idag. Undersökningar av en bjälke i byggnaden har visat att byggnaden kan dateras till samma byggnadsperiod som johanniternas stora kyrka, dvs slutet av 1400-talet. Byggnadens funktion är inte fastlagd. Kanske bodde priorn för klostret här tillsammans med bröderna?

8. Här finns en stensatt brunn av äldre slag. Brunnens ålder är inte fastlagd men säkert är att man behövt tillgång till friskt vatten så länge en byggnad funnits på platsen.

9. Den här svinstian härrör från början av 1800-talet och är den enda byggnad som idag finns kvar från det trädgårdsmästeri som en gång fanns på platsen.

10. Muren är en del av en växthusanläggning som tillhört trädgårdsmästeriet. Den användes in på 1900-talet.

11. Muren som omsluter kyrkan på tre sidor tillkom i samband med den restaurering som genomfördes på 1940-talet. Muren är byggd av raseringsmassor från kyrkan.

12. De delar vi ser idag är, förutom källaren i söder, bara rester av det kapell och den kyrka som legat på platsen. Flera byggnader har funnits, både under hospitalstiden och klostertiden. Antagligen var de byggda av trä och därför är de svåra av spåra idag. På någon av sidorna om kyrkan måste dock ha funnits sjukstuga, övernattningsrum och ekonomibyggnader.
Idag finns en modern byggnad med information och samlingslokal i anslutning till ruinen. Denna byggnad saknas på bilden.

13. Här, söder om kyrkan, har många gravar påträffats så här har en kyrkogård legat.

 

Guidningar sommartid, se kommunens evenemangskalender.

 

 

 

 

 

 

 

Senast kontrollerad: 2018-05-16.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier