Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Politik och nämnder » Samverkansråd » Folkhälsoråd

Folkhälsoråd

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan som ska skapa initiativ för att förbättra folkhälsan i Mönsterås kommun. Folkhälsorådet är sammansatt av politiker från kommunens nämnder och med representant från Region Kalmar län. Rådet arbetar för att skapa ett gott liv för alla som bor i Mönsterås kommun.

Läs mer om folkhälsoarbete i Mönsterås kommun

Folkhälsorådets uppgifter
 • Samordna folkhälsoarbetet i kommunen
 • Diskutera, ta initiativ, stödja och uppmuntra utveckling av folkhälsoarbetet
 • Bevaka och lyfta fram folkhälsan i olika diskussionsforum
 • Vara remissinstans i frågor om folkhälsa
 • Verka för att hälsokonsekvenser lyfts upp i nämnders och styrelsers planering
 • Följa hälsoutvecklingen i kommunen
 • Ta fram mål och strategier för folkhälsoarbetet
 • Ansvara för att folkhälsoarbetets mål blir kända i kommunens nämnder och styrelser samt bland kommunens invånare
 • Årligen lägga fram förslag till budget och verksamhetsplan till kommunstyrelsen
Folkhälsorådets sammansättning

Folkhälsorådet är sammansatt av 10 politiker från kommunens nämnder.

 • Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och tre ersättare
 • Barn- och utbildningsnämnden utser två ledamöter och två ersättare
 • Socialnämnden utser två ledamöter och två ersättare
 • Miljö och byggnadsnämnden utser en ledamot och en ersättare
 • Kultur och fritidsnämnden utser en ledamot och en ersättare

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande. Utöver ovanstående ledamöter erbjuds Region Kalmar län att utse en ledamot att ingå i folkhälsorådet.

Ordförande: Madeleine Rosenqvist (KD)

Sekreterare: Ambjörn Thunberg, folkhälsosamordnare, telefon 0499-178 57

Senast kontrollerad: 2021-01-26.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier