Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Möten, handlingar och protokoll » Sammanträdestider

Sammanträdestider

De politiska nämnderna har följande sammanträdesdatum 2021:

Januari

 • 11 januari - Socialnämndens arbetsutskott
 • 13 januari - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 19 januari - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 27 januari - Socialnämnd
 • 28 januari - Miljö- och byggnadsnämnden
 • 28 januari - Kultur- och fritidsnämnden

Februari

 • 1 februari - Socialnämndens arbetsutskott
 • 2 februari - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 3 februari - Barn- och utbildningsnämnden
 • 8 februari - Socialnämndens arbetsutskott
 • 9 februari - Kommunstyrelsen
 • 10 februari - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 16 februari - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 17 februari - Socialnämnd
 • 22 februari - Socialnämndens arbetsutskott

Mars

 • 1 mars - Kommunfullmäktige
 • 2 mars - Kommunstyrelsens arbetsutskott (bokslut)
 • 4 mars - Kultur- och fritidsnämnden
 • 8 mars - Socialnämndens arbetsutskott
 • 10 mars - Barn- och utbildningsnämnden
 • 11 mars - Miljö- och byggnadsnämnden
 • 16 mars - Kommunstyrelsen (bokslut)
 • 17 mars - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 22 mars - Socialnämndens arbetsutskott
 • 29 mars - Kommunfullmäktige (bokslut)
 • 30 mars - Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomidag)
 • 31 mars - Socialnämnd

April

 • 6 april - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 7 april - Barn- och utbildningsnämnden
 • 12 april - Socialnämndens arbetsutskott
 • 13 april - Kommunstyrelsen
 • 20 april - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 21 april - Socialnämnd
 • 21 april - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 22 april - Miljö- och byggnadsnämnden
 • 22 april - Kultur- och fritidsnämnden
 • 26 april - Kommunfullmäktige
 • 26 april - Socialnämndens arbetsutskott

Maj

 • 4 maj - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 5 maj - Barn- och utbildningsnämnden
 • 10 maj - Socialnämndens arbetsutskott
 • 11 maj - Kommunstyrelsen
 • 18 maj - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 19 maj - Socialnämnd
 • 19 maj - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 20 maj - Miljö- och byggnadsnämnden
 • 24 maj - Kommunfullmäktige
 • 24 maj - Socialnämndens arbetsutskott
 • 25 maj - Kommunstyrelsens arbetsutskott (delår/budget)

Juni

 • 1 juni - Kommunstyrelsen (delår/budget)
 • 3 juni - Kultur- och fritidsnämnden
 • 7 juni - Socialnämndens arbetsutskott
 • 8 juni - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 9 juni - Barn- och utbildningsnämnden
 • 14 juni - Kommunfullmäktige (delår/budget)
 • 16 juni - Socialnämnd
 • 21 juni - Socialnämndens arbetsutskott
 • 22 juni - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 23 juni - Miljö- och byggnadsnämnden
 • 28 juni - Socialnämndens arbetsutskott

Juli

Augusti

 • 10 augusti - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 16 augusti - Socialnämndens arbetsutskott
 • 18 augusti - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 24 augusti - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 25 augusti - Socialnämnd
 • 26 augusti - Miljö- och byggnadsnämnden
 • 30 augusti - Socialnämndens arbetsutskott

September

 • 1 september - Barn- och utbildningsnämnden
 • 7 september - Kommunstyrelsen
 • 13 september - Socialnämndens arbetsutskott
 • 14 september - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 15 september - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 16 september - Kultur- och fritidsnämnden
 • 20 september - Kommunfullmäktige
 • 22 september - Socialnämnd
 • 27 september - Socialnämndens arbetsutskott
 • 28 september - Kommunstyrelsens arbetsutskott (delår)
 • 30 september - Miljö- och byggnadsnämnden

Oktober

 • 5 oktober - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 6 oktober - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 11 oktober - Socialnämndens arbetsutskott
 • 12 oktober - Kommunstyrelsen (delår)
 • 13 oktober - Barn- och utbildningsnämnden
 • 19 oktober - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 20 oktober - Socialnämnd
 • 25 oktober - Kommunfullmäktige (delår)
 • 25 oktober - Socialnämndens arbetsutskott
 • 26 oktober - Kommunstyrelsens arbetsutskott (taxor)
 • 28 oktober - Miljö- och byggnadsnämnden
 • 28 oktober - Kultur- och fritidsnämnden

November

 • 3 november - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 8 november - Socialnämndens arbetsutskott
 • 9 november - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 16 november - Kommunstyrelsen (taxor)
 • 17 november - Barn- och utbildningsnämnden
 • 17 november - Socialnämnd
 • 22 november - Socialnämndens arbetsutskott
 • 23 november - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 29 november - Kommunfullmäktige (taxor)
 • 30 november - Kommunstyrelsens arbetsutskott (budget)

December

 • 1 december - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • 6 december - Socialnämndens arbetsutskott
 • 7 december - Kommunstyrelsen (budget)
 • 9 december - Miljö- och byggnadsnämnden
 • 9 december - Kultur- och fritidsnämnden
 • 14 december - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 15 december - Barn- och utbildningsnämnden
 • 15 december - Socialnämnd
 • 20 december - Kommunfullmäktige (budget)
 • 20 december - Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdena startar

Kommunfullmäktige – klockan 18:30 (under juni, klockan 13:30)

Kommunstyrelsen – klockan 13:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott – klockan 08:00

Barn- och utbildningsnämnden – klockan 13:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott – klockan 13:00

Kultur- och fritidsnämnden – klockan 13:00

Miljö- och byggnadsnämnden – klockan 08:30

Socialnämnden – klockan 13:00

Socialnämndens arbetsutskott – klockan 13:00

Senast kontrollerad: 2021-01-28.
 
Snabbval
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier