Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Kommunägda bolag

Kommunägda bolag

Vissa verksamheter i kommunen drivs som aktiebolag. Bolagens verksamhet regleras av aktiebolagslagen, och bolagsordningarna för varje bolag. Bolagsordningarna är antagna av kommunfullmäktige och bolagsstämmorna.

Mönsterås Bostäder AB

Bolagets uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Mönsterås kommun.

Mönsterås Holding AB

Mönsterås Holding AB är moderbolag till de tre dotterbolagen Mönsterås Utvecklings AB, Vattenpalatset i Mönsterås AB och Ålem Energi AB.

Mönsterås Utvecklings AB

Bolaget ska aktivt främja näringslivet i Mönsterås kommun.

Vattenpalatset i Mönsterås AB

Bolaget bedriver simhallsverksamhet och annan förenlig verksamhets
Bolaget ska erbjuda allmänheten möjlighet till rekreation, motion och friskvård.

Ålem Energi AB

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning i de södra delarna av Mönsterås kommun.

Senast kontrollerad: 2019-08-27.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier