Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Folkhälsa » Så mår Mönsterås kommun

Så mår Mönsterås kommun

För att veta hur folkhälsan ska förbättras är det en förutsättning att göra regelbundna kartläggningar som beskriver hur befolkningen mår. Här är en sammanfattning som beskriver folkhälsan för kommunens tre prioriterade folkhälsomål.

Läs gärna mer om folkhälsoarbetets olika kartläggningar under Mer information.

Delaktighet och inflytande i samhället

Samhällen där människor känner mening att engagera sig och påverka är hälsofrämjande. Jämställda förutsättningar i samhället är en förutsättning. Brist på inflytande leder till känslor av utanförskap och har starka samband med ohälsa. Det leder också till sämre möjlighet att välja hälsosamma levnadsvanor.

Statistik från Mönsterås kommun visar att det är skillnad i levnadsvanor och hälsa mellan flickor, pojkar, kvinnor och män. Några områden utmärker sig är tobaksbruk, betyg och behörighet till gymnasiet, övervikt och fetma, psykisk hälsa samt medellivslängd.

Flickor och kvinnor har ofta sämre förutsättningar än pojkar och män inom dessa områden, förutom behörighet till gymnasiet där det är sämre förutsättningar för pojkar.

Barn och ungas uppväxtvillkor

Det råder ojämlikhet när det gäller barn och ungas hälsa. Fysiska hälsoproblem är 60 % vanligare bland socialt mindre gynnade barn och i samma grupp är psykiska hälsoproblem 70 % vanligare.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under både 1990- och 2000-talet och studier visar en fortsatt ökning. Därför ger Mönsterås kommun stöd till småbarnsfamiljer såsom föräldrautbildningar och riktade insatser under förskole- och grundskoleålder. Dessa föräldrastödjande insatser ger ofta goda resultat.

Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Tobaksbruket har minskat sedan 1980-talet. Trots det beräknas 12 000 människor i Sverige dö i förtid till följd av tobak varje år. Antalet alkoholrelaterade dödsfall i Sverige är minst 4-5 000 per år.

Det finns ett tydligt samband mellan bruk av tobak, alkohol och narkotika. Det är mycket ovanligt att elever som inte röker eller dricker alkohol har provat narkotika. Därför är det förebyggande arbetet mot tobaksbruk prioriterat i folkhälsoarbetet.

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier