Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Teknisk förvaltning » Skogsbruk

Skogsbruk

IUngefär till 85 procent består Mönsterås kommun av skogsbygd där cirka 1400 hektar är klassat som ädellövskog. Ädellövskogen återfinns bland annat på Sandö, vid Em, Strömsrum samt Ekhults och Fliseryds gård.

Skogsinnehavet innebär att kommunen bedriver ett skogsbruk, som sköts enligt en politiskt antagen skogsbruksplan och som tar hänsyn till naturvård.

I Mönsterås kommun är det kommunstyrelsens beredningsorgan för skogliga frågor, som tar hand om de frågor och beslut som behöver hanteras som berör kommuns skogsinnehav.

Skogsskötsel

Skogen sköts främst utifrån de förutsättningarna som finns i skogen och enligt de mål som finns i skogsbruksplanen. Andra mål och restriktioner som har betydelse för skogsskötseln är exempelvis lagkrav och planerad exploatering inför byggande av till exempel bostäder, skolor och industrilokaler.

Kommunen har ett avkastningskrav, som innebär att kommunen ska bidra med ett ekonomiskt överskott från skogsbruket varje år in till verksamheten, vilket medför att även den ekonomiska avkastningen i skogsbruket är av stor betydelse. Det ställer krav på att kommunen sköter skogen på ett så uthålligt och effektivt sätt som möjligt.

Mönsterås kommun är medlemmar i Södra som sköter skogsinnehavet.

Naturskogsområden

Mönsterås kommun har två naturskogsområden, Jättehävet, norr om Finsjö, och Kungsholmen.

En naturskog kännetecknas av att den har varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till stor del återfått de egenskaper som motsvarar urskog, det vill säga att skog som aldrig utsatts för mänsklig påverkan och som främst påträffas i fjälltrakten. I en sådan naturskog, eller urskog, mognar och dör träden betydligt senare än skogsbrukets normala slutavverkningsålder.

Senast kontrollerad: 2020-06-11.
 
Snabbval
Snabbval
Länkar
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier