Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Teknisk förvaltning » Kost & Städtjänst » Riktlinjer för äldreomsorgen

Riktlinjer för äldreomsorgen

Mönsterås kommun

Kvalitetssäkring

Tallrik

På uppdrag från socialnämnden har en nutritionsgrupp arbetat med att ta fram en kostpärm med syfte att förbättra personalens kunskaper om mat för äldre.
Genom att ta fram riktlinjer för mat och kostbehandling inom äldreomsorgens särskilda boenden i kommunen. Kostgruppen består av MAS, servicechef, kokerska, undersköterska, arbetsterapeut, sjuksköterska och enhetschef.

Gruppen har arbetat fram en kostpärm som finns att tillgå på alla serviceboenden, kök samt på kommunhuset.

Matråd ska hållas i alla särskilda boenden 2 gånger per år. I matrådet ingår enhetschef, kökspersonal och omsorgspersonal samt pensionärer från både särskilt boende och egna boenden. Minnesanteckningar ska föras.

Besök gärna livsmedelsverkets hemsida för att läsa om deras rekommendationer i broschyren, Bra mat i äldreomsorgen. www.slv.se

Mål för kostfrågor inom äldreomsorgen

 Inom äldreomsorgen skall maten stärka de äldres hälsa samt öka deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Maten till omsorgstagarna skall präglas av ett kvalitets- och servicetänkande på alla nivåer.

Måltidsservicen skall sätta omsorgstagaren i centrum.

Maten skall tillgodose omsorgstagarens behov av energi och näring enligt gällande rekommendationer.

Måltidsmiljön skall främja matlust och njutning.

Att kommunikation/samarbete fungerar mellan de olika ansvarsområdena så att de övriga målen för den enskilda kan förverkligas.

 

Effekten av en bra kost är:

på stranden
 •  Att förebygga ohälsa
 •  Att öka livskvalitén
 •  Att de äldre kan behöva mindre vård

 

Måltidsordningen inom äldreomsorgens särskilda boenden är för närvarande,

 Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmåltid Kvällsfika

Ekåsa 09.00 12.15 15.00 17.30 19.00

Allégården 08.30 12.00 15.00 17.15 19.00

Smörblomman 09.00 12.00 14.30 17.30 19.00

Torshaga 08.30 12.30 15.00 17.00 19.00

Åshaga 08.30 12.00 14.00 16.00 18.30

 

Måltidsmiljö

Måltiden är för många den bästa stunden på dagen. Det är viktigt att skapa en hemlik miljö som främjar njutning, matlust och som uppmuntrar personen till att äta självständigt. Måltider som upplevs som positiva, med god stämning och trevlig gemenskap gör att maten smakar bättre.

Dukat bord

”Nöjet vid bordet tillhör alla åldrar, alla stånd, alla länder och alla tider.
Det kan förenas med alla andra nöjen och håller sig in i det sista, för att trösta oss över förlusten av det övriga”.

Citat Brillat –Saurin

Ansvarsområden

Socialnämnd ansvarar för
 • Riktlinjer och mål med kostverksamheten.
 • Att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva en god kostverksamhet för omsorgstagarna.
 • Att personer som utnyttjar matdistribution eller de som erhåller mat i särskilt boende får en fullgod kost.
 • Att de boende får näring och kost utifrån varje individs behov.
 Verksamhetschef
 • Att nämndens beslut verkställs.
 • Att mål och riktlinjer följs upp.
 Enhetschef
 • Ge personalen förutsättningar att följa riktlinjen.
 • Att personalen har den kunskap som krävs.
 • Att riktlinjer för nattfastan följs (rekommendation 11 timmar).
 • Måltidsmiljön, livsmedelshygien och samarbetet med sjuksköterskorna följs i kostfrågor.
 MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
 •  Enligt 24§ HSL ansvara för kvalitet, säkerhet och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver.
 Kostchef
 • Ansvarar för matproduktion, matsedel, näringsinnehåll.
 • Kvalitetsansvarig för kosthantering.
 • Utbildning av kökspersonal efter behov.
 • Kunden får det som är beställt.
 Kock/Ekonomibiträde
 • Ansvara för att maten är god och vällagad.
 • Receptbeskrivning följs.
 • Distribuera rätt kost efter beställning.
 • Ha kunskaper i specialkoster.
 • Följa regler för varmhållning och livsmedelshygien.
 Sjuksköterska
 • Ansvarar för att riskbedömningar görs.
 • Göra åtgärdsplan för riskpatienter.
 • Ansvara för att nutritionsstatus följs, ordinera berikningsprodukter, kontakta läkare/dietist vid behov, rådgivning till personalen, samarbeta med enhetschef i nutritionsfrågor.
 Arbetsterapeut/Sjukgymnast
 • Skapa förutsättningar för god sittställning.
 • Utprovning av hjälpmedel samt information till personalen om vikten av hjälpmedel.
 • Förskriva och informera om dryck och äthjälpmedel.
 • Samarbeta med annan personal som arbetar med omsorgstagaren.
 Omsorgspersonal
 • Trevlig måltidsmiljö.
 • Observera förändringar/avvikande kostintag samt rapportera detta till sjuksköterska.
 • Informera om den enskildes behov vid matsituationen.
 • Informera ny personal om kostpärmen.
 • Dokumentera löpande händelser angående kosten.
 • Hålla måltidsordningen samt ansvara för att den boende får sitt behov av kost tillgodosett.
 • Ansvarar för att informera köket när en boende är på sjukhus/avlidit.
Senast kontrollerad: 2020-08-18.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier