Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Teknisk förvaltning » Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunala verksamheter. Egna byggnader hyrs ut till kommunala förvaltningar enligt självkostnadspris.

Avdelningen har också i uppdrag att efter behov planera för och teckna avtal med externa hyresvärdar. Uppgiften är att sträva efter att få bästa ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad.

De förvaltade byggnaderna är bland annat skolor, daghem, vårdcentraler, äldreboende, sporthallar, bibliotek, brandstationer, allmänna toaletter med mera. Den samlade lokalytan uppgår till cirka 88 000 m2.

Förutom underhåll och skötsel av byggnaderna svarar fastighetsavdelningen för om- och nybyggnation av kommunägda lokaler.

Vaktmästare som sköter kommunens fastigheter är knutna till fastighetsavdelningen. Har ni frågor om eller synpunkter på kommunens fastigheter och dess skötsel, kontakta då någon av oss på fastighetsavdelningen.

Senast kontrollerad: 2017-12-07.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier