Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Vatten och avlopp » Vattenmätare

Vattenmätare

Vattenmätare

 

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Mönsterås kommun ansvarar för drift
och skötsel av vattenledningarna i det kommunala nätet, och ett av våra viktigaste
uppdrag är att skydda vattnet från föroreningar.

Som fastighetsägare och kund ska du se till att din mätarplats uppfyller de riktlinjer som finns för hur den ska placeras. Det är viktigt att ha mätaren lätt tillgänglig för att du, eller kommunens personal, ska kunna kontrollera den då och då. På så vis upptäcker du också ett eventuellt läckage lättare.

Du ska också ha ett godkänt återströmningsskydd (backventil) som hindrar vatten att flöda tillbaka in i dricksvattennätet om något händer. Vatten förorenat med bakterier från till exempel varmvattenberedare och badvatten kan åka tillbaka i ledningsnätet om återströmningsskydd saknas.

Många mätarplatser saknar idag återströmningsskydd, men Boverkets byggregler
och Vattentjänstlagen kräver normalt att det ska finnas vid varje anläggning.
Vi rekommenderar därför att du kontaktar en behörig VVS-installatör för att välja
och installera ett återströmningsskydd med rätt funktionstyp enligt standarden
SS-EN1717.

När återströmningsskyddet är installerat ska du tillsammans med installatören
anmäla detta till Tekniska kontoret på särskild installationsrapport.
Installationsrapporten hittar du till höger under Blankett.
Anvisningar för mätarbrunn, vattenmätare och mätarplats samt en exempelbild hittar du till höger under Mer information.

Dags att lämna fritidshuset inför vintern? Tänk på!

  • Nedmontering av vattenmätare för vinterförvaring får endast ombesörjas av Mönsterås kommun (Gäller även återmontering)
  • Servisventilerna får ej stängas av annan än Mönsterås kommun

Behöver ni hjälp med förvaring eller vattenavstängning inför vintern? Kontakta Kundtjänst VA/RH

Priser för dessa tjänster enligt gällande taxa. 

 

KONTAKT

Kundtjänst VA/RH, telefon 0499-178 80 

Skicka e-post: kundtjanst-VA-Renh@monsteras.se

Senast kontrollerad: 2020-09-22.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier