Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Vatten och avlopp » VA-plan

VA-plan

 

Mönsterås kommun har tagit fram en vatten och avloppsplan (VA-plan), som ett tillägg till gällande översiktsplan. Planen har antagits av kommunfullmäktige 2017-06-19.

Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen behandlar både enskilt och kommunalt vatten och avlopp. VA-planen utgår från de behov som lyfts fram i VA-översikten samt de ställningstaganden som tagits fram i VA-policyn.

Planen består av tre delar: en VA-översikt som beskriver nuläget, en VA-policy med mål och ställningstagande samt en VA-handlingsplan.

Läs hela planen här VA-plan för Mönsterås kommun

 

VA-plan för Mönsterås kommun

 

 

Senast kontrollerad: 2019-10-04.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier