Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Vatten och avlopp » Källaröversvämning

Källaröversvämning

Ålems församlingshem i vatten

Ålems församlingshem. Foto: Claus Kempe

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämningen kan vara intensiva regn, höga havsnivåer, stopp i ledningarna eller en vattenledning som gått sönder. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker.

Om du vet om att det finns risk för översvämning där du bor, kan du som fastighetsägare vidta olika åtgärder för att minska risken för skador. Du kan till exempel se till att värdefulla och känsliga varor inte förvaras på golvet i utrymmen som kan vattenfyllas.

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämningar. Men för att förebygga och minska risken finns det en hel del som du kan göra.

  • Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt
  • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar
  • De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar eller ersätts med avstängbara brunnar
  • Koppla bort takvattnet från avloppet.
  • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden
  • Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas
  • Använd inte avloppet som sopnedkast. Ha alltid en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.

Kommunen arbetar för att hålla ledningsnätet i sådant skick att risken för stopp och översvämningar minskas. Du som fastighetsägare ska hjälpa till att minska risken för översvämning genom att koppla bort stuprör, brunnar och dräneringsledningar från spillvattenledningarna (avloppsledningarna).

Har du drabbats av översvämning?

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag för skadebesiktning och sanering. Dokumentera själv skador, gärna med foto, hur vattnet kom in med mera. Meddela också kommunens VA-avdelning att det inträffat en översvämning (om du har kommunalt VA).

Senast kontrollerad: 2017-07-03.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier