Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Vatten och avlopp » Enskilt dricksvatten

Enskilt dricksvatten

När kontrollerade du din brunn och dricksvattnet senast?

Vattenkvalitén varierar över tid och därför bör man ta vattenprov minst vart tredje år. Vattnet man hämtar från en grävd eller borrad brunn innehåller olika ämnen med varierande betydelse för vattnets användbarhet. Det kan t ex vara kalk som bildar avlagringar i bland annat kastruller och sanitetsporslin samt järn och mangan som ofta orsakar missfärgningar av tvätt. Olika mikroorganismer trivs också ofta i vatten och kan orsaka till exempel mag- och tarmsjukdomar.

Du kan vända dig till kommunen när du vill göra en analys på dricksvattnet i din brunn, gäller även sommarstuga. Det är extra viktigt att göra  analys av vattnet om man har små barn.

Har du frågor kring det kommunala dricksvattnet, kontakta VA-avdelningen på tekniska kontoret.

Både vattenkvalitet och vattentillgång i en brunn kan förändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken som till exempel missfärgningar eller dålig smak. Därför är det viktigt att kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. Om vattenkvaliteten i brunnen försämras, bör en översyn göras av brunnens konstruktion och av omgivningen runt brunnen. Ett av de vanligaste problemen är att det läcker in ytvatten.

I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten. För att hindra påverkan är det viktigt att ytligt vatten avleds så att det inte kan tränga in i brunnen. Brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är sårbara delar.

Det är fastighetsägaren/brunnsägaren som ansvarar för att kontrollera vattenkvaliteten och att åtgärda eventuella problem.

Kommunen har ett avtal med Eurofins för vattenanalyser och tillhandahåller provflaskor som du kan hämta på miljökontoret . Vattenprover lämnas in till miljö- och byggförvaltningen på tisdagar innan kl 12.00. OBS! vattenprovet ska vara färskt, dvs taget samma dag. En fullständig analys kostar ca 400 kr. I analysen ingår mikrobiologiska parametrar samt  kemiska och fysikaliska parametrar.

För dig som är gravid eller har barn under 1.5 år är ett vattenanalysprov gratis.

Radonprov är gratis och tas i borrade brunnar.

Den som vill testa sitt dricksvatten kan kontakta miljö- och byggförvaltningen, telefonnummer 0499-170 00 (vxl), eller via miljo-bygg@monsteras.se.

Senast kontrollerad: 2020-03-04.
 
Snabbval
Snabbval
Blanketter
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier