Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Parker och grönområden

Parker och grönområden

Mönsterås kommun har gott om fin natur och kulturlandskap som bidrar till att ge tätorterna och landsbygden en vacker miljö att bo och verka i. I tätorterna möts natur och bebyggelse, och det är också här du hittar kommunala gräsytor, rabatter, parker, tätortsnära skog och lekplatser.

Pergola omringad av grönska och rosa och lila blommor

Gräsklippning varje vecka under grönsäsong

Mönsterås kommun sköter stora ytor gräs av olika slag – från till exempel finklippta gräsytor som passar för lek och aktivitet eller mer högvuxna långgräsytor.

Under den så kallade grönsäsongen finklipper Mönsterås kommun ungefär 42 hektar gräs varje vecka. Det motsvarar ytan av runt 420 villatomter. Kommunens gräsmattor klipps i regel en gång i veckan.

På flera platser i kommunen finns så kallade långgräsytor där gräset klipps en gång om året. Hur ofta gräset klipps beror också på vädret och vilka förhållanden som råder för stunden.

Blommor planteras vår, sommar och höst

Varje år smyckar Mönsterås utvalda platser med vår-, sommar- och höstblommor. Gamla planteringar, buskar och rosor har stegvis ersatts med perennplanteringar i Mönsterås och Timmernabben. Detta arbete fortsätter även i övriga tätorter.

Vårblommor planteras i slutet av mars eller när vädret tillåter, och består främst av penséer.

Sommarblommorna planeras och beställs i november och ersätter sedan vårblommorna följande säsong. När sommarblommorna gjort sitt byts de mot ett mindre antal höstväxter, som får stå tills vintern anländer.

Skogsbruk och skogsbete

Även skogsområden tillhör de grönområden som Mönsterås kommun äger. Mönsterås kommun bedriver skogsbruk med inriktning på naturvård. Södra sköter skogsinnehavet, och kommunens personal sköter och plockhugger endast mindre skogsområden. Vid Nynäs har kommunen upplåtit ett skogsparti till skogsbete.

Mer information hittar du på sidorna skogsbruk, eller trädfällning när det gäller enskilda träd:

Skogsbruk i Mönsterås kommun.

Trädfällning av enkilda träd.

Städning och tömning av papperskorgar

Mönsterås kommun tömmer papperskorgar och plockar upp skräp på återvinningsstationerna en gång i veckan. Parksoffor och bord tvättas en gång om året, och de kontrolleras en gång per år ur säkerhetsperspektiv.

Hamnparken i Mönsterås

Hamnparken i Mönsterås är det största parkliknande grönområdet i kommunen. Här finns bland annat rabatter, lekplatser och utomhusgym. Området gränsar till busstationen och är en central punkt i kommunen med centrumgata, uteserveringar, gästhamn och turistbyrå nära.

KONTAKT

Oskar Olsson, landskapsingenjör, tel. 0499-171 88
Skicka e-post

Kent Andersson, arbetsledare, tel. 0499-174 73
Skicka e-post

Anne-Maj Gardstig, samordnare, tel. 0499-171 86
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-02-05.
 
Snabbval
Snabbval
Blanketter
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier