Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete

Kommunens planarbete

Nedan presenteras de detaljplaner som Mönsterås plan- och byggavdelning arbetar med och som är föremål för samråd eller granskning. För pågående detaljplaner se Detaljplaner-> Pågående detaljplaner.

Samråd:

Inga för tillfället

Granskning:

Detaljplan för Korpemåla 1:139 m.fl

Detaljplaner inför antagande: 

Inga för tillfället

Nyligen antagna detaljplaner (men ej ännu lagakraftvunna):

Detaljplan för Del av Grimhult 1:19  (Överklagad)

Lagakraftvunna detaljplaner 2020:

Ändring av detaljplan för del av Kronobäck 12:3

Nyemåla 1:36, 1:37 m.fl.

Lagakraftvunna detaljplaner 2019:

Ändring av detaljplan för kv. Skänken

Upphävande av detaljplaner för fast. Fingersvampen 3, Stubbemåla 9:1 m.fl.

Detaljplan för kv. Enby, Alby m.fl.

Lagakraftvunna detaljplaner 2018:

Detaljplan för Ringblomman m.fl.

Detaljplan för Århult 3:102, 3:100 m.fl.

Detaljplan för Kv. Gullkragen, Rörsoppen 6 och 7 m.fl.

Detaljplan för Blomstermåla 3:27, 3:28 m.fl.

Detaljplan för del av fastigheten Nynäs 2:3 m fl

Lagakraftvunna detaljplaner 2017:

Detaljplan för Nyemåla 21:2

Detaljplan för Del av Gissemåla 1:198 m fl 

Detaljplan för kv. Tändstiftet m.fl.

Detaljplan för kv Smörblomman m fl.

Detaljplan för Strömsrum 2:28 m.fl. 

Lagakraftvunna detaljplaner 2016:

Detaljplan för Del av Siggehorva 6:2 m fl (område söder om Södra Cell)  

Planprogram för Åsevadsgatan

Lagakraftvunna detaljplaner 2015:

Detaljplan för Del av Björnö 1:26 m.fl. (f d Ödängla 4:13 m.fl. (Ödängla stugby))

Detaljplan för Musseronen 1 m.fl. (Mönsterås Hälsocentral)

Detaljplan för Gissemåla 1:199, samt del av 1:198 (förskolan Skutan)

Detaljplan för Blomstermåla 4:144 m.fl. (Blomstermåla Coop)

Detaljplan för Oknö 1:1, 1:479 (Mönsterås båtklubb)

Lagakraftvunna detaljplaner 2014: 

Detaljplan för Oknö 1:394 m.fl.

Detaljplan för Gladan 6

Detaljplan för Del av fastigheten Korpemåla 1:126

Detaljplan för del av Mönsterås 6:1

Laga kraftvunna detaljplaner 

Under fliken Laga kraftvunna detaljplaner efter 2010 i menyn till vänster finns nu alla kommunens detaljplaner antagna efter 2009 upplagda. Är du intresserad av en detaljplan som vunnit laga kraft innan 2010 är du välkommen att kontakta plan- och byggavdelningen via e-mail.

Vindbruksplan

Översiktsplanen har nu kompletterats med en vindbruksplan, som visar upp förutsättningarna för var och hur en utbyggnad av vindkraft är möjlig. Vindbruksplanen pekar ut områden med goda förutsättningar för landbaserad vindkraft samt ger riktlinjer för hur kommande etableringar kan utformas.

Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige 2010-03-29 som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vindbruksplan.

Detaljplaner

En detaljplan reglerar vad marken ska användas till för att skapa en så god samhällsekonomi som möjligt, t.ex. om den ska användas för bostäder, handel eller kontor eller något annat. Men också hur gator ska anläggas, vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten, vilken mark som ska vara privat osv.

Läs mer:

Områdesbestämmelser

I områden som saknar detaljplan kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. De reglerar grunddragen för markanvändningen och frågor som till exempel bebyggelsens utformning och den maximala arean för fritidshus.Även områdesbestämmelsen är bindande och därför avgörande i lovprövningen.

Syftet med områdesbestämmelser är att säkerställa att intentionerna i en översiktsplan uppnås eller att ett riksintresse tillgodoses. Områdesbestämmelser måste alltså ha stöd i översiktsplanen och kan antas för begränsade områden som inte omfattas av detaljplan.

Regleringen i områdesbestämmelserna ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt, utan är främst till för att förhindra sådana åtgärder som omöjliggör eller försvårar att marken och vattnet används på avsett sätt. Byggandets omfattning såsom byggnadshöjd och våningsantal får inte regleras med områdesbestämmelser. Detta medför att områdesbestämmelser inte ger någon garanterad byggrätt. Det som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns regler om genomförande och inlösen av mark för allmän plats.

Senast kontrollerad: 2020-10-12.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier