Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Gator och trafik

Gator och trafik

Kustvägen Kronobäck

I Mönsterås kommun finns ett vägnät av kommunala vägar, statliga vägar och enskilda vägar. Du berörs dagligen av hur trafik, gator och allmänna platser fungerar och blir skötta, oavsett om du rör dig i bil, på cykel eller till fots.

Vem sköter vilka vägar?

Mönsterås kommun ansvarar för många vägar och gator i kommunens tätorter. Hit hör också trottoarer och gång- och cykelvägar. Totalt är det cirka 12,5 mil vägar och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. Kommunens vägar sköts främst av olika entreprenörer. Kommunen har även en egen organisation ser till skyltar och vägarnas kondition.

Trafikverket är ansvarigt för statliga vägar som E22, riksväg 34 och länsvägarna som passerar genom tätorterna. Hit räknas större vägar som till exempel Sjögatan, norra delen av Storgatan (fram till rondellen), Kuggåsvägen ut mot Oknö och Drakenäsvägen i Mönsterås. Mönsteråsvägen i Blomstermåla och Kyrkvägen i Fliseryd är andra exempel på vägar som Trafikverket sköter.

Många mindre trafikerade vägar på landsbygden, ofta grusvägar, sköts av en enskild väghållare. Det kan vara närboende längs vägen, eller en vägförening eller samfällighet som ansvarar för vägen.

Felanmälan av gata, park och trafik

Ibland händer det att något har blivit skadat eller inte fungerar. Vi är glada om du berättar det, så att vi kan rätta till felet så fort som möjligt. Du kan enkelt anmäla detta till oss via Felanmälan gator och vägar, gatubelysning.

Vill du anmäla ett trasigt gatlyse?

Ålem Energi AB sköter kommunens gatlysen, och det är hit du vänder dig för att anmäla problem med gatubelysningen.

Snö och halka

Vi kontrollerar vägarna regelbundet under vinterhalvåret. Snöröjning och halkbekämpningen av de kommunala vägarna sköts av en rad entreprenörer. Mer information om när snöröjning påbörjas och hur olika områden prioriteras hittar du under Snöröjning.

Sopning av gator

När våren är här börjar vi sopa upp sanden i tätorternas centrum och på de mest använda cykelvägarna, sedan fortsätter vi på det övriga gatunätet.

Som fastighetsägare är det viktigt att du sopar ut sanden från trottoarer och längs med fastigheten, ut på gatan. Innan sopning annonserar vi i tidningar och på hemsidan om när vi kommer till olika områden.

Lagning och skötsel

Vi asfalterar, lagar och ändrar i vägbanorna under sommarhalvåret. Då målar vi också övergångställen, parkeringar och övriga markeringar i vägbanan om det behövs.

Under vår och sommar hyvlar eller sladdar vi kommunala grusvägar, och tillför mer grus vid behov. Den första dammbekämpningen utförs i samband med detta.

Tillstånd för att gräva på allmän plats

För att gräva i allmän mark måste du söka grävningstillstånd hos tekniska kontoret. Du ska ansöka minst två veckor i förväg, och ansökan måste ha beviljats innan grävningen får påbörjas. Blankett hittar du till höger. I god tid före arbetet börjar, ska du också beställa visning och utsättning av kablar och anläggningar med mera.

I Anvisningar för grävning i allmän mark, till höger, hittar du ytterligare information och anvisningar som både ledningsägare och anlitade entreprenörer måste följa.

Brådskande reparationsarbeten utanför ordinarie arbetstid anmäler du till Larmcentralen i Växjö, tel. 0470-160 73.

KONTAKT 

Gatuingenjör, tel. 0499-171 65

Trafikverket, tel. 0771-119 119

Ålem Energi AB, tel. 0499-223 62
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-06-12.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier